هنر ایرانی؛ هارمونی رنگ‌ها در فرش ایرانی

هنر ایرانی؛ هارمونی رنگ‌ها در فرش ایرانی

هنر ایرانی؛ هارمونی رنگ‌ها در فرش ایرانی
هنر ایرانی؛ هارمونی رنگ‌ها در فرش ایرانی
طرح و نقشه‌ی این فرش، از آثار قالیبافی پورنامی و پسران، با قلم زنی طراح نامی فرش تبریز استاد «جعفر پاکدست» بر کاغذ نقش بسته است و با همت والای بافندگان قالیبافی ترابی، به فرشی بی‌بدیل با سه‌میلیون گره تبدیل شده است.