مشاوره رایگان تحصیلی

فرم مشاوره رایگان تحصیلی

جهت اخذ پذیرش از دانشگاه های استرالیا، کانادا، آمریکا، انگلستان و نیوزیلند
 

لطفا برای  هر فرد فرم مجزا با ایمیل همان شخص پر نمایید تا پرونده مجزا در سیستم تشکیل شود.
 

پس از دریافت اطلاعات، حداکثر طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت. قابل توجه است که ایلیاد بین‌الملل دارای نمایندگی از دانشگاههای استرالیا، نیوزیلند، کانادا، آمریکا و بریتانیا می‌باشد.