از عرق بدن خود برق تولید کنید

از عرق بدن خود برق تولید کنید

از عرق بدن خود برق تولید کنید
از عرق بدن خود برق تولید کنید
مجله علمی ایلیاد - دانشمندان یک دستگاه انعطاف‌پذیر جدید ساخته‌اند که بر روی پوست بدن قرار می‌گیرد و ترکیبات موجود در عرق بدن را به الکتریسیته تبدیل می‌کند. حق ثبت اختراع این اثر متعلق به دانشمندان شرکت «CNRS» از دانشگاه‌های گرونوبل آلپ فرانسه و سن‌دیگوی آمریکا است. این سلول‌ها می‌توانند نور یک لامپ LED را به صورت پیوسته تامین کنند و راه را برای توسعه‌ی دستگاه‌های الکترونیکی پوشیدنی خودکار هموار خواهند کرد. نتایج این تحقیقات در مجله‌ی Advanced Functional Materials به چاپ رسیده است.

نیاز به دستگاه‌های الکترونیکی پوشیدنی روز به روز بیشتر می‌شود. این موضوع در پایش‌ وضعیت جسمی بیماران و ورزشکاران بیشتر به چشم می‌آید. این دستگاه‌ها به منابع انرژی قابل اتکا و متفاوتی نیاز دارند تا بتوانند به آسانی با بدن انسان سازگار شوند. استفاده از سوخت‌های زیستی که در مایع‌های بین بافتی بدن انسان وجود دارد، می‌تواند یکی از این منابع باشد.

دانشمندان متخصص الکتروشیمی از بخش شیمی مولکولی دانشگاه گرینوبل تصمیم گرفتند تا با یک تیم از دانشگاه سن‌دیگو در کالیفرنیا که متخصص نانومکانیک، حسگرهای زیستی و نانوالکترونیک بودند همکاری کنند و به این ترتیب یک ماده‌ی رسانای انعطاف‌پذیر با استفاده از نانولوله‌های کربنی، پلیمر و آنزیم‌ها بسازند. این مواد با اتصالات قابل انعطاف به یکدیگر متصل می‌شوند و به وسیله‌ پرینتر بر روی یک ماده‌ی دیگر پرینت می‌شوند.

این سلول با سوخت زیستی، اجازه‌ی تغییر شکل پوست را می‌دهد و از طریق کاهش اکسیژن و اکسیداسیون لاکتات موجود در عرق بدن، تولید الکتریسیته می‌کند. اگر این دستگاه بر روی بازو نصب شود از یک افزایش‌دهنده‌ی ولتاژ استفاده می‌شود و می‌تواند به صورت مداوم یک لامپ LED را روشن کند. ساخت این دستگاه به نسبت ساده و ارزان است و اکثر هزینه‌های اولیه‌ی آن شامل تولید آنزیمی می‌شود که می‌تواند ترکیبات موجود در عرق بدن را تبدیل کند. محققین در جستجوی راهی برای افزایش ولتاژ تولیدی این سلول با سوخت زیستی هستند تا بتوانند به کمک آن برق مورد نیاز دستگاه‌های بزرگ‌تر را تامین کنند.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsciencedaily.com