گامی مهم در راستای توسعه‌ی کامپیوترهای کوانتومی

گامی مهم در راستای توسعه‌ی کامپیوترهای کوانتومی

گامی مهم در راستای توسعه‌ی کامپیوترهای کوانتومی
گامی مهم در راستای توسعه‌ی کامپیوترهای کوانتومی
مجله علمی ایلیاد - فیزیکدانان دانشگاه اوپسالا، توانسته‌اند در یکی از متداول‌ترین شرایط آزمایشگاهی، با استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری فوق‌العاده دقیق، بین حالت‌های واقعی و جعلی «مایورانا» تمایز قائل شوند. این مطالعه نظری گام اساسی را در راستای پیشبرد عرصه‌ی ابررساناهای توپولوژیک و کاربردهای مختلف مایورانا برای کامپیوترهای کوانتومی قدرتمند برداشته است. بنابراین انتظار می‌رود که در آینده آزمایش‌های جدیدی برای سنجش این رویکرد انجام شود.

راه حل این مشکل، در مطالعه‌ی اخیر توسط گروه «آنیکا بلک شفر» ارائه شد. نویسندگان کل سیستم یکی از رایج‌ترین شرایط آزمایشی مورد استفاده برای ابررساناهای توپولوژیک مهندسی را با دقت هر چه تمام‌تر شبیه‌سازی کردند و اثرات اصلی همه مؤلفه‌ها را ثبت کردند. آن‌ها با بررسی ابرجریان موجود در بین دو ابررسانای مهندسی شده، دریافتند که  نشانه‌هایی از واژگونی در ابررسانا به دلیل وجود حالت مایورانای جعلی، تحت میدان مغناطیسی وجود دارد که  توسط حالات مایورانای واقعی تولید نمی‌شود. پس از آن، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که این ابرجریان‌ها ابزاری قدرتمند برای تمایز بین حالات واقعی مایورانا و حالات جزئی جعلی هستند.

«خورخه کاپائو» یکی از محققان دانشگاه اویسالا، می‌گوید: «این مطالعه به متخصصان و محققان کمک می‌کند تا مایورانای واقعی را با استفاده از اندازه‌گیری ابرجریان‌ها شناسایی کنند. مطالعه ما نشان می‌دهد که ما باید الگوی دقیق‌تری را ارائه دهیم. ما باید یقین داشته باشیم که در حال مهندسی حالات مختلف مایورانا هستیم، نه برخی حالات جزئی بی‌اهمیت. این مطالعه روشی را برای دستیابی به این هدف از طریق اندازه‌گیری ابرجریان‌ها به ما نشان می‌دهد.»
مترجمسهیلا دوست‌پژوه - مجله علمی ایلیاد
منبعscitechdaily.com