سفر هزاران ساله‌ی ذرات نور از مرکز تا سطح خورشید

سفر هزاران ساله‌ی ذرات نور از مرکز تا سطح خورشید

مجله علمی ایلیاد - زمان لازم برای رسیدن یک ذره‌ی تشکیل دهنده‌ی نور که در هسته‌ی خورشید تولید شده تا سطح خورشید، می‌تواند از ۴۰.۰۰۰ سال تا صدها هزار سال باشد! ولی همان ذره بقیه‌ی مسیر تا کره‌ی زمین را تنها در ۸ دقیقه طی می‌کند!
 
یک فوتون (ذره‌ی تشکیل‌دهنده‌ی نور) که در مرکز خورشید تولید شده، پس از پیمودن فواصل کوتاهی، توسط یک اتم جذب شده و کمی بعد دوباره منتشر می‌شود. پس از هر بار رهایی، فوتون در یک مسیر تصادفیِ جدید به حرکت خودش ادامه می‌دهد تا بالاخره از هسته‌ی خورشید به سطح آن که حدود ۶۹۶.۰۰۰ کیلومتر است، برسد. پس از آن وارد فضا می‌شود، که در این مسیر جدید بدون هیچ مانعی در یک خط مستقیم با سرعت ۳۰۰هزارکیلومتر در ثانیه به سفر خود ادامه خواهد داد.
 
محاسبات این موضوع، تخصص بسیار زیادی لازم دارد، ولی نتایج نشان می‌دهد که بین هزاران تا میلیون‌ها سال طول می‌کشد تا یک فوتون به سطح خورشید برسد. به عبارت دیگر نوری که امروز به ما می‌رسد، انرژی‌ای است که میلیون‌ها سال پیش تولید شده است. چه حیرت‌انگیز!
 
 
نوشته: تی‌بی پویو
ترجمه: مجله علمی ایلیاد
منبع: zmescience.com