ماده‌ی تاریک در یک جمله

ماده‌ی تاریک در یک جمله

 
مجله‌ی علمی ایلیاد - بیشتر ماده‌ی موجود در جهان که فضا را اشغال کرده و دارای جرم است، همان ماده‌ی تاریک است که ما نمی‌توانیم آن را آشکارسازی کنیم. جرمی فیزیکی یا ذره‌ای که به نظر می‌رسد، هیچ تابشی از خود منتشر نمی‌کند.
دانشمندان کاملاً اطمینان ندارند که ماده‌ی تاریک وجود دارد؛ اما می‌دانند «چیزی» در جهان وجود دارد که به وسیله‌ی گرانش خود، روی اجرام مشاهده‌پذیر تأثیر می‌گذارد. آن‌ها نام ماده‌ی تاریک را روی این «چیز» گذاشته‌اند.

دانشمندان تخمین زده‌اند که ماده‌ی معمولی کیهان که ستاره‌ها، سیارات و اجرام دیگر قابل مشاهده را تشکیل داده و خودمان و هرچیز دیگری که روی زمین قرار دارد را شامل می‌شود، تنها ۵ درصد جرم جهان را تشکیل داده‌است. ماده‌ی تاریک ۲۷درصد جرم جهان را شامل می‌شود. بقیه‌ی جرم جهان از نیروی مرموزی است که انرژی تاریک نامیده می‌شود.

در یک جمله:
یک تلسکوپ مدارگرد زمین، سیگنال پرتو X جدیدی را دریافت کرده که ممکن است نشانه‌ای از واپاشی ماده‌ی تاریک باشد.
 
نوشته: بتانی بروکشایر
ترجمه: فاطمه صفایی – مجله‌ی علمی ایلیاد
منبع: sciencenewsforstudents.org