دو قربانی طاعون در منطقه‌ی تاریخی  سامارا در روسیه کشف شدند.

دو قربانی طاعون در منطقه‌ی تاریخی سامارا در روسیه کشف شدند.

 
مجله علمی ایلیاد - دانشمندان آرایش ژنتیکی قدیمی‌ترین گونه‌ی میکروب پدید آورنده‌ی طاعون خیارکی را رمزگشایی کردند. محققان می‌گویند مطالعه‌ی آن‌ها باعث ارتقاء دانش بشر در خصوص بیماری مرگباری که یکی از بدترین اپیدمی‌های تاریخ بشر را منجر شده است، خواهد شد. میکروب «یرسینیا پستیس» در دو اسکلت انسان ۳،۸۰۰ ساله که در کنار یکدیگر در منطقه‌ای در روسیه دفن شده‌اند، کشف شده است. این گونه از نیاکان گونه‌ای محسوب می‌شود که منجر به بروز مرگ سیاه، طاعون جاستین و شیوع گسترده‌ی طاعون در چین در قرن نوزدهم شد.

محققان اذعان کردند که هنوز هم طاعون انسان‌ها را در سراسر جهان درگیر خود می‌سازد. دانشمندان معتقد هستند اگر چه این باور وجود دارد که کک، عامل اصلی انتشار یرسینیا پستیس در پستانداران است، اما خاستگاه و قدمت بیماری طاعون در انسان‌ها به طور دقیق مشخص نیست.

«کرستن بوی» از موسسه‌ی تاریخ علوم انسانی مکس پلانک در آلمان، می‌گوید: «گونه‌ای که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، تمام اجزاء ژنتیکی که می‌دانیم برای بروز طاعون خیارکی لازم است را دارا است.» وی در نشست خبری موسسه بیان داشت: «بنابراین طاعون با قابلیت انتشاری که امروزه از آن آگاه هستیم، بسیار پیش‌تر از آنچه که تصور می‌کنیم، وجود داشته است.»

«یوناس کراز» یکی از محققان این مطالعه گفت: «ژنوم‌های اضافی بیماری طاعون در عصر آهن و عصر برنز می‌تواند در مشخص کردن رخدادهای مهمی که منجر به حجم وسیع شیوع یکی از بدنام‌ترین وکشنده‌ترین پاتوژن‌های انسانی شود، مفید باشد.»
 
نوشته: HealthDay News
ترجمه: مریم رفیعی - مجله علمی ایلیاد
منبع: upi.com