فیسبوک ماهواره‌ای را به فضا پرتاب خواهد کرد!

فیسبوک ماهواره‌ای را به فضا پرتاب خواهد کرد!

 
مجله علمی ایلیاد – پروژه‌ی مخفیانه‌ی اینترنتی فیسبوک، دیگر چندان هم مخفیانه نیست؛ بر طبق ایمیل‌های دریافت شده از کمیسیون مرکزی ارتباطات، این شبکه‌ی اجتماعی در حال راه‌اندازی اینترنت ماهواره محور، تحت عنوان «آتنا» است. طبق پرونده‌ای در FCC تحت عنوان «Point view Tech LLC»، این ایمیل‌ها نشان می‌دهد که شرکت فوق امیدوار است تا اوایل سال ۲۰۱۹ این ماهواره را به فضا پرتاب کند. ماهواره‌ای که امکان دسترسی پهنای باند به مناطق  بدون دسترسی به اینترنت یا مناطقی با اینترنت ضعیف را در سراسر جهان فراهم می‌آورد.

همچنین در این ایمیل‌ها جزییاتی نیز از جلسات روسای FCC و وکلای شرکتی که ظاهراً در اجاره‌ی فیسبوک است، منتشر شده است. در یکی از ایمیل‌ها وکیلی تقاضای ملاقات با دفتر مهندسی و تکنولوژی و دایره‌ی بین‌المللی دسته‌بندی ماهواره را داشته است تا در خصوص تقاضای گواهی‌نامه برای ساخت و راه‌اندازی سیستم ماهواره‌ی LEO کوچک با بازه‌ی زمانی محدود، با آن‌ها صحبت کند.

در ایمیل دیگری که اواخر آوریل ۲۰۱۸ ارسال شده است، همان وکیل تقاضای جلسه‌ی دیگری برای صحبت در مورد تقاضای پروژه‌ی آزمایشی ماهواره‌ی کوچک داشته است. در این ایمیل آمده: «فردا این تقاضا از جانب FCC بایگانی می‌شود.»

در این ایمیل‌ها، شرکت Point view هیچ ارتباط مستقیمی با فیسبوک ندارد، ولی به نام این شرکت به صورت مداوم اشاره می‌شود. هرچند این ایمیل‌ها شواهدی دال بر این امر دارند که شرکت Point view زیرمجموعه‌ی فیسبوک است. این شبکه‌ی اجتماعی، پروژه‌ی آتنا را تایید کرده است. گفته می‌شود در حال حاضر خبری برای انتشار در این زمینه وجود ندارد، ولی باورمان بر این است که اینترنت ماهواره‌ای می‌تواند آغازگر نسل جدید فراساختارهای پهنای باند باشد؛ به طوری که قابلیت اتصال پهنای باند را به مناطق روستایی که در آن‌ها اتصال به اینترت وجود نداشته و یا بسیار ضعیف است، فراهم سازد.


آیا این پروژه تکمیل خواهد شد؟

قطعاً این پروژه، به نظر جاهطلبانه است، اما خارج از حدود فیسبوک نیست. مدتها است این تفکر در این شرکت وجود داشته است که امکان دسترسی آسان مردم سراسر جهان به اینترنت فراهم باشد؛ به ویژه کسانی که در مناطقی سکونت دارند که کیفیت اتصال به اینترنت بسیار گران‌قیمت یا مطلقاً غیرممکن است. این شرکت سال‌ها است در حال ساخت «آکیلا» است. سفینه‌ای بدون سرنشین با نیروی انرژی خورشیدی که برای ارسال اینترنت به زمین، طراحی شده است، اما اعلام شده است که ساخت این سفینه به حالت تعلیق درآمده ست.

خوشبختانه پروژه‌ی اینترنت فیسبوک با وضعیت نزولی ساخت سفینه‌ی «آکیلا» مواجه نیست. نکته‌ی آخر این که نه تنها مدیریت ساخت فراساختاری در نوع خود، چالش محسوب می‌شود، بلکه فیسبوک نیز باید به این مساله توجه داشته باشد که آیا مردمی که آن‌ها در تلاش هستند چنین امکاناتی را برای‌شان فراهم سازند، نیز خواهان آن هستند.
 
نوشته: کارل ولاسکو
ترجمه: مریم رفیعی - مجله علمی ایلیاد
منبع: techtimes.com