مشاهده‌ی خورشیدگرفتگی در سیاره‌ی اورانوس

مشاهده‌ی خورشیدگرفتگی در سیاره‌ی اورانوس

 
مجله علمی ایلیاد – زمین تنها سیاره‌ای نیست که خورشیدگرفتگی در آن رخ می‌دهد. این تصویر تلسکوپ هابل نشان می‌دهد که سایه‌ی یکی از قمرهای اورانوس بر روی این سیاره افتاده است. تصور کنید، اگر ناظری در محدوده‌ی این سایه‌ بر روی اورانوس قرار داشت، این خورشیدگرفتگی را چگونه می‌دید؟

این در واقع سایه‌ی قمر «آریل» است که با قطر حدود ۱۰۰۰ کیلومتر به دور سیاره‌ی اورانوس گردش می‌کند. البته این پدیده در منظومه‌ی شمسی نادر نیست. سیارات غول‌های گازی منظومه‌ی شمسی، تعداد قمر‌های زیادی دارند. مشتری حدود ۶۸ قمر و زحل ۶۳ قمر شناخته شده دارند. سایه‌ی اقمار سیارات مشتری و زحل به دفعات بر روی سیاره‌ی میزبان‌شان میافتد، ولی این پدیده در سیاره‌ای مثل اورانوس کمتر رخ می‌دهد.

محور گردش اورانوس کج‌شدگی زیادی دارد، به‌همین دلیل به‌ندرت این گذر یکی از قمرهایش از رو به روی خورشید روی می‌دهد. دانشمندان می‌گویند، مسیر و زاویه‌ی گردش قمر آریل به دور اورانوس به‌گونه‌ای است که تقریباً هر ۴۲ سال یک‌بار سایه‌ی‌اش را بر روی بخشی از این سیاره می‌اندازد.

این تصور را دوربین‌های پیشرفته‌ی تلسکوپ فضایی هابل در تاریخ ۲۶ ژوئیه‌ی سال ۲۰۰۶ ثبت کرد که حاصل ترکیب تصاویری در سه‌ طول موج نزدیک به مادون قرمز است.
 
نوشته: Cosmos Magazine
ترجمه: علی عمانی – مجله علمی ایلیاد