برای پی بردن به شخصیت یک فرد به حرکات چشمش نگاه کنید.

برای پی بردن به شخصیت یک فرد به حرکات چشمش نگاه کنید.

 
مجله علمی ایلیاد - وقتی که ارتباط بین انسان و ماشین را مد نظر قرار دهیم، قطعاً این موضوع که کامپیوترها بتوانند درک کنند چه نوع افرادی با آن‌ها در ارتباط هستند، بسیار مفید خواهد بود؛ چرا که این امر سبب می‌شود تا کامپیوترها پاسخ‌های خود را مطابق با آن‌ها ارائه کنند. خوب پس بهتر است بدانید که کامپیوترها در آینده ممکن است بتوانند این کار را به سادگی با تماشای نحوه‌ی حرکت کاربران و چشمان‌شان انجام دهند.

در مطالعه‌ای جدید که توسط دانشگاه استرالیای جنوبی رهبری شد، ۴۲ نفر از افراد با سیستم‌های ردیابی پوشیدنی مورد آزمایش قرار گرفتند که این سیستم‌های پوشیدنی، حرکات چشم افراد را در کارهای روزمره‌شان در دانشگاه مورد بررسی قرار می‌داد. تمام ۴۲ نفر پرسشنامه‌های ارائه شده را که برای بررسی ویژگی‌های شخصیتی غالب آن‌ها توزیع شده بود، تکمیل کردند.

پس از آن دانشمندان دو مجموعه داده را با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشینی ارزیابی کردند تا دریابند که آیا حرکات چشم با شخصیت‌های متمایز افراد همخوانی دارد یا خیر؟ پس از ارزیابی‌های فراوان، آن‌ها کشف کردند که این همخوانی وجود دارد، در واقع جدا از ویژگی‌های شخصیتی پنجگانه، برخی حرکات چشم با چهار ویژگی روان رنجوری، برون‌گرایی، سازگاری و وجدان مرتبط بودند.

اعضای گروه دکتر «توبیاس لوتشر» در این خصوص می‌گویند: «مردم همیشه به دنبال خدمات پیشرفته و شخصی هستند. با این وجود، ربات‌ها و کامپیوترهای امروزی از نظر اجتماعی هوشمند نیستند، بنابراین آن‌ها نمی‌توانند با نشانه‌های غیرکلامی سازگار شوند. این تحقیق فرصت‌هایی را برای توسعه‌ی ربات‌ها و رایانه‌ها را فراهم می‌کند تا آن‌ها بتوانند طبیعی‌تر رفتار کرده و سیگنال‌های اجتماعی غیرشنیداری را بهتر تفسیر کنند.»

همچنین در این پروژه دانشمندانی از دانشگاه اشتوتگارت، دانشگاه فلیندرز و موسسه‌ی مافلوآنزای شرکت کردند. یافته‌های آن‌ها در مقاله‌ای که اخیراً در مجله‌ی مرزهای علوم اعصاب انسانی منتشر شده ارائه شده است. در مطالعه‌ی قبلی، مشخص شده بود که اگر مردم دروغ بگویند، حرکات چشم می‌تواند این امر را به خوبی نشان دهد.
 
نوشته: بن کاکسورد
ترجمه: سهیلا دوست‌پژوه - مجله علمی ایلیاد
منبع: newatlas.com