حاشیه‌ی کهکشان‌ها دامی برای سیاهچاله‌ها

حاشیه‌ی کهکشان‌ها دامی برای سیاهچاله‌ها

 
مجله علمی ایلیاد – مطالعه‌ی گروهی از دانشمندانRIT  محل تازه‌ای برای بررسی برخوردهای میان سیاه‌چاله‌ها و امواج گرانشی یافته است. یافته‌های این تحقیق که به همت موسسه‌ی فن‌آوری راچستر انجام شده است، نشان می‌دهد حاشیه‌ی کهکشان‌های مارپیچی، سیاهچاله‌های عظیمی در خود دارند. این مناطق که  تا کنون از آن‌ها غافل بوده‌ایم، محل تازه‌ای برای مشاهده‌ی امواج گرانشی تولید شده در زمان برخورد اجرام عظیم هستند.

با کمک داده‌های تحقیقی در خصوص کهکشان‌های نزدیک تحت عنوان «رصد Lick ابرنواختر»، گروه تحقیق فوق نسبت ابرنواخترها را در کهکشان‌های مارپیچی بیرونی با نسبت آن‌ها در میزبان‌های شناخته شده، یعنی کهکشان‌های کوتوله، مقایسه کرده و اعداد قابل قیاسی برای حاشیه‌های کهکشان‌های مارپیچی معمولی و کهکشان‌های کوتوله‌ی معمولی کشف کردند که عبارت بودند از نسبت دو ابرنواختر با هسته‌ی در حال فروپاشی، در هر هزاره. مطالعه‌ی فوق تحت عنوان «نسبت ابرنواختر فرای اشعه‌ی اپتیکال» در مجله‌ی Astrophysical منتشر شد.
 
«سوکانیا چاکرابارتی» محقق ارشد و استادیار مدرسه‌ی فیزیک و نجوم RIT می‌گوید: «میزان اندک عناصر سنگین‌تر از هیدروژن و هلیوم در کهکشان‌های کوتوله، شرایط مساعدی برای شکل‌گیری سیاهچاله‌های عظیم و جفت‌های دوتایی پدید آورده است.»

وی افزود: «اگر ابرنواخترهایی با هسته‌ی در حال فروپاشی نیاکان سیاهچاله‌های دوتایی باشند که توسط پروژ‌ه‌ی LIGO کشف شدند، آنچه که ما فهمیدیم روشی قابل اتکا در شناسایی کهکشان‌های میزبان منشاهای LIGO  قلمداد می‌شود. از آنجا که این سیاهچاله‌ها هم‌ترازی الکترومغناطیس در مراحل اولیه‌ی زندگی‌شان دارند، می‌توانیم موقعیت‌شان را در آسمان مشخص کرده و به دنبال سیاهچاله‌های عظیم بگردیم.»

یافته‌های این تحقیق در کنار تحقیق چاکرابارتی در سال ۲۰۱۷ نشان داد که بخش‌های بیرونی کهکشان‌های مارپیچی می‌توانند از عوامل شناسایی نسبت LIGO باشند. این مناطق به نسبتی قابل مقایسه با کهکشان‌های کوتوله باعث پیدایش ستارگان شده و میزان عناصر سنگین در آن‌ها کم است که در نتیجه، محلی مناسب برای پیدایش سیاهچاله‌های عظیم فراهم می‌آورد.

در مطالعه‌ی فوق عوامل احتمالی موجود در این محیط‌های کهکشانی مساعد از یکدیگر تفکیک شده‌اند. چاکرابارتی می‌گوید: «حال می‌دانیم که هر دوی این عوامل تاثیرگذار بوده و مرحله‌ی بعدی، انجام تحقیقات گسترده‌تر برای کشف این مساله است که آیا می‌توانیم این نسبت‌ها را تغییر دهیم یا خیر؟»

«برنان دلی» فارغ التحصیل دوره‌ی علوم کامپیوتر از موسسه‌ی RIT دیگر محقق این پروژه که در تحلیل داده‌های این تحقیق با چاکرابارتی همکاری داشته است، می‌گوید: «این تحقیق می‌تواند در تعیین این امر که کدام کهکشان‌ها در بررسی هم‌ترازهای الکترومغناطیس سیاهچاله‌های عظیم موثرتر باشند، مثمر ثمر باشد.»
 
نوشته: ScienceDaily
ترجمه: مریم رفیعی - مجله علمی ایلیاد