منشاء اجداد فنلاندی‌ها، کشف شد.

منشاء اجداد فنلاندی‌ها، کشف شد.

 
مجله علمی ایلیاد - محققان موسسه‌ی ماکس پلانک از دانشکده‌ی علوم تاریخ بشر هلسینکی، اولین دی‌ان‌ای باستانی سرزمین فنلاند را مورد بررسی قرار داده‌اند. همان‌طور که در مجله Nature Communications شرح داده شد، دی‌ان‌ای باستانی از استخوان‌ها و دندان‌های جنازه‌‌ای ۳،۵۰۰ ساله در شبه جزیره‌ی کولا پنینسولای روسیه و جنازه‌ای که ۱،۵۰۰ سال پیش در فنلاند مدفون شده، استخراج گردیده است. این کشفیات ممکن است مسیری را نشان دهد که از طریق آن مردم باستانی سیبری به فنلاند و شمال غربی روسیه، مهاجرت کرده‌اند.

محققان اولین شواهد موجود از قبیله‌های سیبریایی را در فنوسکاندیا که جمعیتی ساکن در شبه جزیره‌ی کولا پنینسولا، جایی در شمال غربی روسیه، یافتند. این قبیله چیزی نزدیک به ۴۰۰۰ سال پیش به این منطقه مهاجرت کردند و پس از آن برای زندگی به فنلاند کوچ کردند. این مطالعه نشان داد افرادی که به لحاظ ژنتیکی شبیه به مردم سامی امروز هستند، بیشتر ساکن مناطق جنوب فنلاند هستند.

در مطالعه‌ی حاضر، داده‌های ژنتیکی ۱۱ جسد مورد بازبینی قرار گرفت. هشت جسد از شبه جزیره‌ی کولا پنینسولا، شش جسد از گورستان‌های تاریخی ۳،۵۰۰ سال پیش و دو جسد به جای مانده از قرن ۱۸ تا ۱۹ میلادی. «استیفن شیفلز» یکی از نویسندگان مطالعات موسسه‌ی ماکس پلانک که در زمینه‌ی تاریخ علوم انسانی فعال است، در این خصوص می‌گوید: «ما از اینکه دریافتیم قدیمی‌ترین نمونه‌هایی که در اینجا مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، بیشتر متعلق به سیبری هستند، شگفت‌زده شده‌ایم. سه جسد دیگری که برای مطالعه انتخاب شدند، در مدفن آب لونلوهتا، در فنلاند کشف شده‌اند. لونلوهتا یکی از قدیمی‌ترین مدفن‌های شناخته شده در فنلاند است که در آن استخوان‌های انسانی به خوبی حفظ شده‌اند. اجساد در دریاچه یا حوضچه‌ی کوچکی، دفن شده بودند و به نظر می‌رسد که همین امر به حفظ آن‌ها تا به امروز کمک کرده است.»

این مطالعه نمونه‌های باستانی را نه تنها با یکدیگر، بلکه با جوامع مدرن، از جمله سامی، فنلاندی و دیگر مردم اورالیک زبان، مقایسه می‌کند. در میان جوامع مدرن اروپایی، سامی‌ها نسبت به جوامع باستانی سیبریایی، بیشتر به چشم می‌خورند. در سراسر جهان، مردم نگانسانا، از شمال سیبری، تنها جمعیتی هستند که دارای بیشترین تشابه ژنتیکی به اجداد سیبریایی هستند.

«تسیس لامنیدیس» یکی از نخستین نویسندگان این مطالعه، می‌گوید: «نتایج ما نشان می‌دهد که ارتباط قوی ژنتیکی‌ای بین فنلاند باستانی و جمعیت سیبریایی باستانی وجود دارد. بنابراین به اعتقاد ما جوامع باستانی سیبری به رغم فاصله‌ی زیاد جغرافیایی دارای استراتژی معیشتی، زبان و رفتارهای فرهنگی مشابهی بودند. جمعیت فنلاند باستانی، احتمالاً یک نوع زندگی عشایری داشته و لذا ارتباطات گسترده‌ای را با سایر جوامع بر قرار کرده بودند. افراد موجود در لونلوهتای فنلاند، بیشتر شبیه به سامی‌های امروز هستند.»

محققان دریافته‌اند که جمعیت لونلوهتا، بیشتر شبیه به مردم سامی معاصر هستند تا جمعیت فنلاندی غیرسامی. «کرت تومنجرر» نویسنده‌ی اول این مقاله از دانشگاه هلسینکی و موسسه‌ی ماکس پلانک در زمینه‌ی علوم تاریخ بشر، بیان می‌دارد: «افراد شبه‌سامی بیشتر در مناطق جنوبی فنلاند ساکن بودند. جالب است که یکی از مطالعات زبانشناسی اخیر نشان داد که نام مکان لونلوهتا به زبان سامی باز می‌گردد.»
 
نوشته: ScienceDaily
ترجمه: سهیلا دوست‌پژوه - مجله علمی ایلیاد