در آینده می‌توان انسانی کامل را از روی سلول‌های پوستی ساخت!

در آینده می‌توان انسانی کامل را از روی سلول‌های پوستی ساخت!

در آینده می‌توان انسانی کامل را از روی سلول‌های پوستی ساخت!
در آینده می‌توان انسانی کامل را از روی سلول‌های پوستی ساخت!
مجله علمی ایلیاد - محققین راهی یافته‌اند که سلول‌های پوست را به سه نوع اصلی سلول‌های بنیادی که تشکیل‌دهنده‌ی مراحل اولیه‌ی جنین هستند، تبدیل کنند. این کار در سلول‌های موش، کاربردهای مهمی برای مدل‌سازی بیماری‌های جنینی خواهد داشت و همچنین راه را برای ایجاد جنین از روی سلول‌های پوستی باز می‌کند. همان‌طور که در مجله‌ی Cell Stem Cell شرح داده شده است، دکتر «یوسی بوگانیم» و گروه وی توانسته‌اند مجموعه‌ای از ژن‌ها را کشف کنند که قادر به تبدیل سلول‌های پوست به هر سه نوع سلول سازنده‌ی جنین هستند. این سه نوع شامل؛ خود جنین، جفت جنین و بافت‌های اضافی جنین مانند بند ناف است. شاید در آینده بتوان یک انسان کامل را بدون اسپرم و تخمک و فقط از روی سلول‌های پوستی ساخت.

دانشمندان در سال ۲۰۰۶ برای اولین بار کشف کردند که سلول‌های پوستی قابلیت برنامه‌ریزی مجدد و تبدیل به سلول‌های جنینی را دارند. آن‌ها کشف کردند که این سلول‌ها که مجدداً برنامه‌ریزی شده‌اند، می‌توانند به همه‌ی انواع سلول‌های جنین تبدیل شوند؛ ولی نمی‌توانند به بافت‌های جنینی مانند جفت جنین تبدیل شوند.
 
اکنون گروه تحقیقاتی دانشگاه هبرو به رهبری دکتر یوسی، ترکیبی از ۵ ژن را یافته‌اند که با تزریق آن‌ها به سلول‌های پوستی، می‌توانند سلول را به نحوی برنامه‌ریزی مجدد کنند که هر سه نوع سلول جنینی را بسازد. تبدیل این سلول‌های بنیادی به بافت‌های مختلف، حدود یک ماه زمان می‌برد. محققین در حال بررسی موشکافانه‌ی نیروهای مولکولی و فرآیندهای طبیعی توسعه‌ی جنین هستند. آن‌ها دریافته‌اند که ژن «Fomes» باعث توسعه‌ی جفت جنین و ژن «Esrrb» باعث توسعه‌ی سلول‌های بنیادی جنین می‌شود.

برای کشف مکانیسم مولکولی که حین شکل‌گیری این نوع سلول‌ها فعال می‌شوند، دانشمندان تغییرات ساختار و عملکرد ژنوم را درون سلول و زمانی که ۵ ژن به آن تزریق شد، بررسی کردند. آن‌ها دریافتند که در مرحله‌ی اول، سلول‌های پوستی ماهیت سلولی قبلی خود را از دست می‌دهند و یک ماهیت جدید کسب می‌کنند. این فرآیند به وسیله‌ی سطح وجود دو ژن از پنج ژن واردشده، تنظیم می‌شود.

اخیراً تلاش‌هایی جهت ساخت یک جنین موش بدون وجود اسپرم و تخمک انجام شده است. محققین تلاش کرده‌اند با استفاده از سه نوع سلول گرفته شده از یک جنین در حال رشد، این کار را انجام دهند؛ ولی گروه تحقیقاتی دکتر یوسی این سه نوع سلول را مستقیماً از سلول‌های پوستی استخراج کرده است.

نوشته: ScienceDaily
ترجمه: امید محمدی – مجله علمی ایلیاد
منبع: sciencedaily.com