چرا بچه‌ی انسان دیرتر از بچه‌ی پستانداران دیگر رشد می‌کند؟

چرا بچه‌ی انسان دیرتر از بچه‌ی پستانداران دیگر رشد می‌کند؟

چرا بچه‌ی انسان دیرتر از بچه‌ی پستانداران رشد می‌کند؟
چرا بچه‌ی انسان دیرتر از بچه‌ی پستانداران رشد می‌کند؟
مجله علمی ایلیاد - افزایش وزن زمانی رخ می‌دهد که دریافت انرژی توسط یک فرد بیشتر از مصرف انرژی توسط وی باشد. چیزی که کمتر درک شده این است که به‌طور متوسط نصف انرژی بدن در زمان کودکی توسط مغز مصرف می‌شود. در مقاله‌ی جدیدی که در مجله‌ی Proceedings of the National Academy of Sciences به چاپ رسیده است، محققین دانشگاه شمال‌غربی نشان داده‌اند که تغییر در نیاز مغز به انرژی در بین کودکان، از نظر زمان‌بندی، شدت و طول زمان مصرف انرژی می‌تواند الگوی مصرف انرژی و افزایش وزن را تحت تاثیر قرار دهد.

پروفسور «کوزاوا» از نویسندگان مقاله، می‌گوید: «ما می‌دانیم که میزان مصرف انرژی توسط بدن تاثیر مهمی بر افزایش وزن دارد. زمانی که کودک ۵ ساله است، مصرف انرژی توسط مغز وی تقریباً برابر نصف مصرف انرژی کل بدن او است؛ ولی هنوز نمی‌دانیم تفاوت این میزان مصرف در کودکان مختلف چگونه است. این موضوع می تواند نقش مهمی در درک ما از مصرف انرژی داشته باشد. یکی از اهداف مقاله‌ی ما این است که توجه دانشمندان را به این شکاف علمی معطوف کنیم تا بتوانند مصرف انرژی توسط مغز را در مطالعات آینده درباره‌ی رشد کودکان اندازه‌گیری کنند و مخصوصاً خطر چاقی و افزایش وزن را در کودکان کاهش دهند.»

محققین اذعان دارند که یک ناشناخته‌ی مهم دیگر این است که بررسی شود، آیا برنامه‌های طراحی شده مانند برنامه‌های آموزشی قبل از مدرسه می‌تواند الگوی استفاده‌ی مغز از انر‌ژی را تحت تاثیر قرار دهد یا خیر؟ کوزاوا می‌گوید: «ما معتقد هستیم که شاید افزایش مصرف انرژی توسط مغز یک مزیت غیرمنتظره برای برنامه‌های آموزشی در دوران کودکی باشد که البته مزایای دیگری را نیز در خود دارند.»

کوزاوا و همکارانش از مطالعه‌ی خود در سال ۲۰۱۴ الهام گرفته و نشان دادند که در پنج سالگی، مغزکودکان نصف انرژی کل بدن را مصرف می‌کند و در بیشینه‌ی مصرف مغز، دو سوم انرژی بدن توسط مغز مصرف می‌شود. این مطالعه همچنین نشان داد که دوره‌ی زمانی افزایش مصرف انرژی توسط مغز در واقع همان دوره‌ای است که افزایش وزن کودک با اختلال مواجه می‌شود. زمانی که نیاز مغز به انرژی کمتر می‌شود و کودک به بزرگسالی نزدیک می‌شود شروع به افزایش وزن می‌کند.

کوزاوا می‌گوید: «این یافته‌ها یک نظریه‌ی قدیمی را نیز تایید می‌کند که کودکان انسان‌ها در مقایسه با کودکان بچه‌ی پستانداران نرخ رشد کمتری دارند، زیرا مغز آن‌ها برای توسعه نیاز به انرژی بیشتری دارد.»

نوشته: ScienceDaily
ترجمه: امید محمدی – مجله علمی ایلیاد
منبع: sciencedaily.com