خطر تغییرات اقلیمی در جذب آب توسط خاک

خطر تغییرات اقلیمی در جذب آب توسط خاک
مجله علمی ایلیاد - اقیانوس‌ها، اکوسیستم‌ها، آب و هوا و سلامت انسان، همگی تحت تاثیر تغییرات اقلیمی قرار می‌گیرند. تحقیقات اخیر نشان داده است که خاک‌ها نیز می‌تواند از این تغییرات متاثر شوند. تغییرات اقلیمی در بسیاری از نواحی دنیا می‌تواند بر روی توانایی خاک در جذب آب اثر بگذارد. این نتیجه‌ی تحقیقاتی است که به هزینه‌ی دانشگاه روتگرز انجام شده و در مجله‌ی Science Advances چاپ شده است.

پروفسور «دانیل خیمنز» متخصص خاک از بخش علوم محیط زیست دانشگاه روتگرز، می‌گوید: «از آنجا که الگوهای بارندگی و شرایط زیست محیطی در سراسر دنیا در اثر تغییرات اقلیمی در حال تغییر است، مطالعات ما نشان می‌دهد که این شرایط می‌تواند در بسیاری از نواحی دنیا بر روی خاک نیز تاثیر بگذارد. ما پیشنهاد داده‌ایم که این مورد نیز باید اندازه‌گیری شده و در پیش‌بینی پاسخ اکوسیستم‌ها به تغییرات اقلیمی لحاظ شود.»

بنا به گفته‌ی خیمنز، وجود آب در خاک ضروری است، زیرا بر روی حفظ کربن در آن اثر دارد. تغییرات ایجاد شده در خاک می‌تواند بر روی سطح دی‌اکسیدکربن موجود در هوا تاثیر بگذارد. این گاز یکی از گازهای مهم گلخانه‌ای است که بر روی تغییرات اقلیمی تاثیر به‌سزایی دارد. خیمنز و همکارانش در سال گذشته تحقیقاتی انجام داده بودند که نشان می‌داد افزایش بارش‌های منطقه‌ای در نهایت می‌تواند منجر به از بین رفتن خاک، نفوذ کمتر آب در خاک و بروز سیل در آینده شود. این مورد می‌تواند بر روی آب‌های در دسترس گیاهان و آب‌هایی که در هوا تبخیر می‌شوند نیز اثر داشته باشد.

طی مطالعات ۲۵ ساله‌ای که در کانزاس انجام شده است، دانشمندان دریافتند که ۳۵ درصد افزایش میزان بارش باعث می‌شود که نفوذ آب در خاک ۲۱ تا ۳۳ درصد کمتر شود و در حقیقت علیرغم افزایش بارش، ذخیره‌ی آب به میزان بسیار کمی افزایش می‌یابد.

بیشترین تغییرات زمانی اتفاق می‌افتد که تخلخل‌های بزرگ موجود در خاک دچار تغییر شوند. این تخلخل‌ها آب‌هایی را به درون خود می‌مکند که گیاهان و میکرواُرگانیسم‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. این کار فعالیت‌های زیستی موجود در خاک را بهبود می‌بخشد و از بین رفتن خاک در اثر فرسایش را کاهش می‌دهد. مرحله‌ی بعدی تحقیقات این است که مکانیسم‌های محرک تغییرات ایجاد شده پیدا شوند تا به این ترتیب بتوان پاسخ اکوسیستم‌های مختلف به تغییرات اقلیمی را پیش‌بینی کرد.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsciencedaily.com