فرگشت انگشتان انسان چگونه بوده است؟

فرگشت انگشتان انسان چگونه بوده است؟

فرگشت انگشتان انسان چگونه بوده است؟
فرگشت انگشتان انسان چگونه بوده است؟
مجله علمی ایلیاد - گروهی بین‌المللی از دانشمندان کانادایی و اروپایی توانسته‌اند یک قسمت گمشده از استخوان انگشت پنجم یک انسان را در غار دنیسووا پیدا کنند. این تکه استخوان نشان می‌دهد که انگشت‌های دنیسووان‌ها تفاوت زیادی با انگشت انسان‌های مدرن نداشته است، ولی شباهت آن‌ها با انگشت‌های نئاندرتال‌ها بیشتر بوده است. دنیسووان‌ها به مدت صدها هزار سال در آسیا زندگی کرده‌اند و برخی اوقات با نئاندرتال‌ها و شاید انسان‌های اولیه‌ زاد و ولد کرده‌اند. به هر حال امروزه فقط ۵ اسکلت از دنیسووان‌ها باقی مانده است.

در سال ۲۰۱۰، تکه‌ی کوچکی از استخوان انگشت دنیسووان‌ها پیدا شد که نشان می‌داد ژنوم این گونه در اوراسیا با تغییر همراه شده است. با این حال این نمونه ناکامل بود و نمی‌شد اطلاعات زیادی درباره‌ی ریخت‌شناسی دنیسووان‌ها در آن پیدا کرد.

در یک مطالعه‌ی جدید، دکتر «اندرو بنت» از دانشگاه پاریس و همکارانش توانسته‌اند تکه‌ی بزرگ‌تری از استخوان انگشت دنیسووان‌ها را شناسایی کنند. محققین با استفاده از استخراج دی‌ان‌ای و روش‌های یافتن توالی توانسته‌اند تکه‌های گم شده را جانمایی کنند و توالی دی‌ان‌ای این گونه را پیدا کنند. آن‌ها می‌گویند: «تکه‌ی پیدا شده در حقیقت استخوان انگشت پنجم دست راست یک دنیسووان مؤنث بوده است که احتمالاً در سن ۱۳.۵ سالگی مُرده است.»

دکتر بنت و همکارانش اسکن‌ها و عکس‌های تهیه شده از تکه‌های انگشت دنیسووان‌ها را مجدداً آنالیز کرده و آن‌ها را با استخوان انگشت‌های نئاندرتال‌ها و همچنین انسان‌های پلیستوسن و انسان‌های مدرن در مراحل مختلف رشد مقایسه کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند: «ما نشان داده‌ایم که شکل و ابعاد استخوان‌های انگشت پیدا شده دارای شباهت‌هایی با هوموساپین‌ها است و تفاوت‌هایی با انگشت پنجم نئاندرتال‌ها دارد. محققین باید در شناسایی بقایای اسکلت دنیسووان‌ها توجه لازم را بکنند، زیرا ممکن است اسکلت این گونه‌ها شباهت‌های زیادی با انسان‌های مدرن داشته باشد و شباهت‌های کمتری با نئاندرتال‌ها داشته باشد.»

نتایج یافته‌های این محققین در مجله‌ی Science Advances چاپ شده است.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com