چگونه درد را در پوست خود احساس می‌کنیم؟

چگونه درد را در پوست خود احساس می‌کنیم؟

چگونه درد را در پوست خود احساس می‌کنیم؟
چگونه درد را در پوست خود احساس می‌کنیم؟
مجله علمی ایلیاد - گروهی از دانشمندان موسسه‌ی کارولینسکا، یک اندام جدید را در پوست انسان کشف کرده‌اند که قبلاً ناشناخته بود. این اندام به آسیب‌های مکانیکی دردآور مانند فشار و ضربه حساس است. درد باعث رنج کشیدن می‌شود و در نتیجه‌ی بروز آن، هزینه‌های قابل توجهی برای جامعه ایجاد می‌شود. به طور متوسط از هر پنج نفر یک نفر دچار دردهای ثابت است و در نتیجه نیاز شدیدی به یافتن داروهای ضددرد جدید احساس می‌شود. به هر حال، داشتن حساسیت به درد برای زنده ماندن مفید است و دارای عملکردهای حفاظتی است. درد باعث تحریک واکنش‌های محافظتی می‌شود که در نتیجه‌ی آن از آسیب به بافت‌ها جلوگیری می‌شود؛ به‌عنوان مثال اگر با جسم نوک تیزی سر و کار داشته باشید و یا بخواهید با آتش بازی کنید، احساس درد در واقع از شما در مقابل این خطرات محافظت می‌کند.

اندام حسگری که جدیداً کشف شده است از سلول‌های خاصی به نام «سلول‌های گلیال» ساخته شده است و در مرز ناحیه‌ی پوستی و زیرپوستی قرار گرفته است. این اندام به آسیب‌های مکانیکی دردآور مانند ضربه و فشار حساس است.

پروفسور «پاتریک ارنفورس» و همکارانش می‌گویند: «فعال شدن این اندام منجر به ایجاد پالس‌های الکتریکی در سیستم عصبی می‌شود، واکنش‌های تقابلی را در پی دارد و احساس درد را برمی‌انگیزاند. سلول‌های گلیال که این اندام را ساخته‌اند، دارای حساسیت بالا به تحریک‌های مکانیکی هستند و به این ترتیب می‌توان گفت که چرا این اندام در تشخیص ضربه و فشار نقش ایفا می‌کند.»

در این مطالعه محققین توانستند این اندام را از کار خارج کنند و مشاهده کردند که توانایی احساس دردهای مکانیکی در بدن میزبان کاهش پیدا کرد. پروفسور ارنفورس می‌گوید: «مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد که حساسیت به درد فقط در فیبرهای عصبی پوست رخ نمی‌دهد، بلکه اندامی وجود دارد که نسبت به درد حساس است. این کشف باعث می‌شود درک ما از مکانیسم‌های سلولی حساسیت فیزیکی بیشتر شود  و شاید بتوانیم در مورد دردهای مزمن اطلاعات بیشتری کسب کنیم.»

کشف این اندام جدید طی مقاله‌ای در مجله‌ی Science شرح داده شده است.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com