تابستان امسال رکورد زد

تابستان امسال رکورد زد
مجله علمی ایلیاد - تابستان گذشته در نیمکره‌ی شمالی رکوردهای دمایی مجدداً شکسته شدند و بنا به گزارش بی‌بی‌سی، ۳۹۶ نقطه بیشترین دمای تاریخ خود را ثبت کردند. بیشترین این دماها در دوره‌ی بروز موج گرمایی اروپا در تیر و مرداد ثبت شده‌اند. صدها ایستگاه هواشناسی در فرانسه، آلمان و بریتانیا افزایش بی‌سابقه‌ی دما را گزارش کرده‌اند. داده‌های جمع‌آوری شده از هزاران ایستگاه هواشناسی جهانی نشان داده‌اند که بالغ بر ۳۰ نقطه در ایالات متحده نیز گرم‌ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشته‌اند.

«رابرت روهده» از موسسه‌ی آب و هوایی برکلی، می‌گوید: «برخی از نقاط در اروپا دارای تاریخچه‌ی ۱۵۰ ساله‌ی ثبت دما هستند و امسال را به‌عنوان گرم‌ترین روزهای تاریخ خود ثبت کرده‌اند. همچنان که زمین در حال گرم شدن است، تجربه‌ی شکستن رکوردهای تاریخی نیز بیشتر خواهد شد. در گذشته ما فقط در ۲ درصد ایستگاه‌های هواشناسی تجربه‌ی شکستن رکوردهای تاریخی را داشتیم، ولی اخیراً در سال‌هایی مانند سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۵ درصد از ایستگاه‌ها در حال تجربه‌ی بیشترین دماهای تاریخی خود هستند.»

اگر الگوهای این افزایش دمایی را با دقت رصد کنیم، می‌بینیم که گرمایش جهانی ناشی از فعالیت‌های انسانی چه بلایی بر سر طبیعت آورده است. در حال حاضر دمای خشکی‌های روی زمین در مقایسه با ۱۵۰ سال گذشته ۱.۵ درجه و در مقایسه با ۵۰ سال گذشته ۰.۹ درجه سانتی‌گراد افزایش را نشان می‌دهد.

چهار سال گرم تاریخی در سال‌های بین ۲۰۱۵ تا کنون رخ داده است و از بین این سال‌ها سال ۲۰۱۶ گرم‌ترین سال بوده است. ماه جولای ۲۰۱۹ گرم‌ترین ماه تاریخ زمین بوده است و سپتامبر گذشته گرم‌ترین سپتامبر تاریخ بوده است.

آنالیزهای دانشمندان نشان داده است که فعالیت‌های خورشیدی تاثیر آنچنانی بر گرمایش زمین نداشته است و بنابراین افزایش دما مستقیماً به انتشارات گازهای گلخانه‌ای توسط انسان به اتمسفر ربط دارد. داده‌های محققین نشان داده است که فعالیت‌های انسانی موجب بروز موج گرمایی در اروپا شده و دمای این مناطق را بین ۱.۵ تا ۳ درجه سانتی‌گراد افزایش داده است. این موج‌های گرمایی در هر دو نیمکره‌ی زمین با شروع فصول گرم سال به‌شدت احساس خواهند شد.
مترجمویدا محمودی - مجله علمی ایلیاد
منبعiflscience.com