چرا نئاندرتال‌ها منقرض شدند؟

چرا نئاندرتال‌ها منقرض شدند؟

چرا نئاندرتال‌ها منقرض شدند؟
چرا نئاندرتال‌ها منقرض شدند؟
مجله علمی ایلیاد - اولین رویارویی بین نئاندرتال‌ها و هوموساپین‌های مدرنی که ۱۳۰،۰۰۰ سال پیش به خارج از آفریقا مهاجرت کرده‌اند، در ناحیه‌ای به نام لوانت رخ داده است. نئاندرتال‌ها منقرض شدند و ده‌ها هزار سال گذشت و بعد از آن انسان‌های مدرن در خارج از این ناحیه گسترش یافتند. بر اساس مطالعه‌ی جدیدی که در مجله‌ی Nature Communications منتشر شده است، دانشمندان نشان داده‌اند که بروز بیماری‌ باعث منقرض شدن نئاندرتال‌ها در طی چند هزار سال شده است.

اجدادی که باعث پیدایش نسل نئاندرتال‌ها و هوموساپین‌های مدرن شدند در حدود ۵۰۰،۰۰۰ تا ۸۰۰،۰۰۰ سال پیش از یکدیگر جدا شده‌اند. نئاندرتال‌ها در اوراسیا سکنی گزیده‌اند و هوموساپین‌ها در آفریقا ساکن شدند. هوموساپین‌های مدرن ده‌ها هزار سال پیش از اینکه در اوراسیا پخش شوند به لوانت رسیده‌اند، ولی به نظر می‌رسد که نئاندرتال‌ها هیچ‌وقت در جنوب لوانت حضور نداشته‌اند. به نظر می‌رسد این دو گونه‌ی انسانی در این منطقه با یکدیگر روبه‌رو شده‌اند و زاد و ولد محدودی نیز با یکدیگر انجام داده‌اند.

پس از آن زمان و طی ۴۵،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ سال پیش، انسان‌های مدرن در اوراسیا ساکن شدند و در ۳۹،۰۰۰ سال پیش جایگزین نئاندرتال‌ها شدند. دکتر «جیلی گرینبام» از دانشگاه استنفورد، می‌گوید: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که احتمالاً بروز بیماری نقش مهمی در انقراض نئاندرتال‌ها داشته است. بنابراین بیماری باعث شده که در حال حاضر انسان‌های مدرن تنها انسان‌های ساکن زمین شده‌اند.»

دانشمندان با استفاده از مدل‌های ریاضیاتی گسترش بیماری‌ها و جریان ژن‌ها نشان داده‌اند که چگونه بیماری توانسته سدی برای بقای گونه‌های انسانی ایجاد کند. ده‌ها قرن نئاندرتال‌ها و هوموساپین‌ها در تعادل در کنار یکدیگر زندگی کرده‌اند. انسان‌هایی که در نتیجه‌ی ترکیب هوموساپین‌ها و نئاندرتال‌ها به دنیا آمده‌اند، ژن‌های مرتبط با سیستم ایمنی بدن را از هر دو گونه به ارث برده‌اند و این ژن‌ها در هوموساپین‌های مدرن و نئاندرتال‌ها نیز گسترش یافته است.

برای درک اینکه چرا انسان‌های مدرن توانستند جایگزین نئاندرتال‌ها شوند، محققین نحوه‌ی اثر بیماری‌ها را بر اجداد انسان‌ها مدل‌سازی کرده‌اند. آن‌ها دریافتند که بیماری‌های گرمسیری اثر بیشتری از دیگر بیماری‌ها داشته‌اند. بنابراین نئاندرتال‌هایی که ژن‌های انسان‌های مدرن را در بدن خود نداشتند، به تدریج در اثر بیماری‌ها از بین رفته‌اند.
مترجمویدا محمودی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com