سلفی جدیدی از مریخ‌پیمای کنجکاوی

سلفی جدیدی از مریخ‌پیمای کنجکاوی

سلفی جدیدی از مریخ‌پیمای کنجکاوی
سلفی جدیدی از مریخ‌پیمای کنجکاوی
مجله علمی ایلیاد - مریخ‌پیمای کنجکاوی ناسا تصویر جدیدی از خود و محیط اطرافش را به زمین مخابره کرده است. این سلفی از ۵۷ تصویر مجزا و با کیفیت تشکیل شده و توسط دوربین نصب شده بر روی بازوی رباتیک مریخ‌پیما گرفته شده است. ترکیب این تصاویر یک تصویر پانوراما را ایجاد کرده است که در اینجا شما نتیجه‌ی آن‌را می‌بینید. دست رباتیک در این تصویر دیده نمی‌شود، زیرا از تصویری که دست رباتیک در آن مشخص بوده در ساخت تصویر کلی استفاده نشده است.

تیم مریخ‌پیمای کنجکاوی می‌گویند: «این تصویر در مکانی به نام «گلن اتیو» ثبت شده است. ما منتظر بودیم که هر چه زودتر کنجکاوی به این مکان برسد. در سمت راست کنجکاوی دو سوراخ کوچک مشاهده می‌شود که کنجکاوی آن‌ها را ایجاد کرده است. کنجکاوی می‌تواند ترکیبات شیمیایی نمونه‌های سنگ مریخ را با پودر کردن آن‌ها آنالیز کند. نمونه‌های پودر شده درون آزمایشگاه همراه آنالیز نمونه‌های مریخ «SAM» که در کنجکاوی قرار دارد، تحت آنالیز قرار می‌گیرند. حدود ۳۰۰ متر پشت سر مریخ‌پیما ستیغ «ورا روبین» قرار دارد که کنجکاوی یک سال پیش آنجا قرار داشت. دورتر از این منطقه می‌توان کف حفره‌ی گیل و دیواره‌ی شمالی آن‌را مشاهده کرد.»

در ۲۴ سپتامبر امسال کنجکاوی آنالیز شیمیایی بر روی یکی از نمونه‌ها انجام داد. محققین توضیح می‌دهند: «SAM فراوری نمونه‌های جامد را با سیستم SMS خود انجام می‌دهد. در مرکز این سیستم ۷۴ کاسه‌ی نمونه در دو حلقه قرار دارند. اکثر این کاسه‌ها به عنوان گرم‌کننده‌ی نمونه عمل می‌کنند. این سیستم با آنالیز گازهای متصاعد شده از نمونه‌های جامد به دنبال مواد شیمیایی تشکیل‌دهنده‌ی سیاره در زمان‌های گذشته است.»

۹ کاسه از ۷۴ کاسه‌ی سیستم SAM توسط حلال‌هایی پُر شده‌اند که به کمک آن می‌توان آزمایشات شیمیایی تَر را انجام داد. به این ترتیب تشخیص مولکول‌های کربن‌پایه‌ای که برای شکل‌گیری حیات مهم هستند و به آن‌ها ترکیبات آلی گفته می‌شود، ساده‌تر خواهد بود. دانشمندان می‌گویند: «از آنجا که کاسه‌های مربوط به آزمایشات تَر کم هستند از آن‌ها فقط در شرایط ویژه استفاده می‌کنیم. در گلن ایو برای دومین بار این کار را انجام دادیم و قبل از آن در سال ۲۰۱۲ آزمایش تَر اول را انجام داده بودیم.»
مترجمویدا محمودی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com