کشف عاملی جدید در تولد ستاره‌ها

کشف عاملی جدید در تولد ستاره‌ها
مجله علمی ایلیاد - طی مطالعه‌ای جدید که نتایج آن در مجله‌ی Astronomy & Astrophysics به چاپ رسیده است، دکتر «ژوان سولر» از موسسه‌ی ماکس پلانک آلمان و همکارانش با استفاده از رصدهای انجام شده در رصدخانه‌های هرشل و پلانک اتحادیه‌ی اروپا، نشان داده‌اند که میدان‌های مغناطیسی نقش مهمی در شکل‌دهی به ساختار ابرهای مولکولی تشکیل دهنده‌ی ستاره‌ها دارند.

فضای میان ستاره‌ای خالی از ماده نیست، بلکه با ماده‌ی میان ‌ستاره‌ای با دمای پایین پُر شده است. این ماده در واقع ترکیبی از گاز و گرد و خاک است که معمولاً با یکدیگر تشکیل توده می‌دهند. وقتی که این توده‌ها در یک جا تجمع می‌کنند، تحت اثر گرانش خودشان فروپاشی می‌کنند و چگالی آن‌ها کم یا زیاد می‌شود و در این زمان یک جرقه لازم است تا ستاره‌ای متولد شود. مغناطیس یکی از مولفه‌های مهم در ماده‌ی میان ‌ستاره‌ای است.

میدان‌های مغناطیسی در همه‌ جای کیهان رسوخ کرده‌اند و کمک می‌کنند که تعادل بین فشار و گرانش بر روی ابرهای ماده حفظ شود و در نهایت منجر به تولد ستاره می‌شوند. مکانیسم متلاشی شدن گرانشی سحابی‌های تولیدکننده‌ی ستاره‌ها نامشخص است، ولی تحقیقات جدید نشان می‌دهد که میدان مغناطیسی میان ‌ستاره‌ای نقش مهمی در جریان یافتن ماده در فضای میان ‌ستاره‌ای دارد و احتمالاً بازیگر اصلی در جلوگیری از متلاشی شدن سحابی‌ها باشد.

دکتر سولر با استفاده از رصدخانه‌های هرشل و پلانک به بررسی ۱۰ ابر تشکیل دهنده‌ی ستاره در فاصله‌ی ۱،۵۰۰ سال نوری از زمین پرداخته است. وی دریافته است که مواد در فضای میان ‌ستاره‌ای با میدان مغناطیسی اطراف خود هماهنگ است و فقط در راستای خطوط این میدان جابه‌جا می‌شود. زمانی که این مواد با منابع خارجی انرژی مانند ستاره‌ای متلاشی شده و یا دیگر مواد در حال حرکت در کهکشان‌ها دارای فعل و انفعال باشد، جریان حرکت مواد در راستای میدان مغناطیسی همگرا می‌شود. این فرآیند تولید ناحیه‌ای با چگالی بالا می‌کند که بر خطوط میدان مغناطیسی عمود هستند. اگر این جریانات مواد بیشتر و بیشتر شوند، ناحیه‌ی مورد نظر چگال‌تر می‌شود و در نهایت به چگالی لازم برای فروپاشی گرانشی می‌رسد و در نهایت ستاره‌ای متولد می‌شود.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com