کشف سه اَبَرسیاه‌چاله‌ی غیرعادی

کشف سه اَبَرسیاه‌چاله‌ی غیرعادی

کشف سه اَبَرسیاه‌چاله‌ی غیرعادی
کشف سه اَبَرسیاه‌چاله‌ی غیرعادی
مجله علمی ایلیاد - سیستم کهکشانی «NGC 6240» یکی از سیستم‌های کهکشانی نزدیک به ما است که مطالعه‌ی زیادی روی آن انجام شده است. این سیستم در حال انجام فرآیند ادغام است و سه سیاه‌چاله‌ی کلان‌جرم را در مرکز خود جای داده است. دو سیاه‌چاله از این سه سیاه‌چاله فعال هستند و جرم هر کدام ۹۰ میلیون برابر جرم خورشید است. اینها نتایج مطالعه‌ای است که در مجله‌ی Astronomy & Astrophysics منتشر شده است.

سیستم NGC 6240 شامل کهکشان‌های در حال ادغامی است، حدود ۴۰۰ میلیون سال نوری از ما فاصله دارد و در صورت‌فلکی مارافسای واقع شده است. قطر این سیستم ۳۰۰،۰۰۰ سال نوری است و شکل کشیده‌ای دارد، ولی در اطراف خود دنباله‌های متعددی را نیز شامل می‌شود. تا کنون دانشمندان تصور می‌کردند که این سیستم از ادغام دو کهکشان ایجاد شده است و بنابراین شامل دو سیاه‌چاله در مرکز خود است.

پروفسور «ولفرام کولاشنی» از دانشگاه گوتینگن، می‌گوید: «ما با استفاده از رصدهای دقیقی که انجام داده‌ایم توانستیم نشان دهیم که این سیستم دارای سه سیاه‌چاله در مرکز خود است. جرم هر کدام از این سیاه‌چاله‌ها نیز بالغ بر ۹۰ ملیون برابر جرم خورشید است. فاصله‌ی این سیاه‌چاله‌ها از یکدیگر کمتر از ۳۰۰۰ سال نوری است و در واقع می‌توان گفت این سیاه‌چاله‌ها کمتر از یک درصد فضای سیستم کهکشانی میزبان خود را اشغال کرده‌اند.»

دکتر کولاشنی و همکارانش رصدهای خود را با استفاده از ابزار MUSE نصب شده بر روی تلسکوپ VLT متعلق به سازمان فضایی اروپا انجام داده‌اند. دکتر «پیتر ویلباخر» از موسسه‌ی لایبنیتز، می‌گوید: «تا کنون چنین تجمعی از سیاه‌چاله‌ها را در جهان ندیده بودیم. این مورد در واقع نشان دهنده‌ی در حال انجام بودن فرآیند ادغام سه کهکشان است.»

محققین می‌گویند که این کشف می‌تواند دارای اهمیت اساسی در درک تکامل کهکشان‌ها در طول زمان باشد. دکتر ویلباخر می‌گوید: «تا کنون نمی‌دانستیم کهکشان‌های عظیم‌الجثه چگونه از طریق ادغام کهکشان‌های کوچک‌تر شکل گرفته‌اند و نتوانسته بودیم فرآیند این ادغام را در طول ۱۴ میلیارد سال گذشته رصد کنیم. اگر ادغام همزمان چندین کهکشان ممکن باشد، در واقع می‌توان گفت که بزرگ‌ترین کهکشان که سیاه‌چاله‌ی مرکزی کلان‌جرمی نیز دارد، می‌تواند زودتر به تکامل برسد. رصدهای ما اولین شواهد از این سناریو را به‌دست داده‌اند.»
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com