چگونه می‌توان غذای یک میلیون نفر در مریخ را تامین کرد؟

چگونه می‌توان غذای یک میلیون نفر در مریخ را تامین کرد؟

چگونه می‌توان غذای یک میلیون نفر در مریخ را تامین کرد؟
چگونه می‌توان غذای یک میلیون نفر در مریخ را تامین کرد؟
مجله علمی ایلیاد - محققان در مطالعه‌ی جدیدشان به بررسی راهبردهای فناوری و بهره‌برداری از منابع می‌پردازند تا بتوان شرایطی برای خودکفا شدن یک میلیون نفر در مریخ فراهم آورد. مدل جامعی از رشد جمعیت، نیاز کالری، استفاده از زمین و منابع غذایی بالقوه نشان داد که خودکفایی غذایی می‌تواند در عرض ۱۰۰ سال به‌دست آید.

محققانی به‌نام‌های «کوین کانن» و «دنیل بریت» از دانشگاه فلوریدای مرکزی در اُرلاندو، در مقاله‌ای تحت عنوان «تامین غذای یک میلیون نفر در مریخ» به ارزیابی منابع غذایی مختلف پرداختند و تعادل میان غذای تامین شده از زمین و غذای تامین شده به‌صورت محلی در مریخ را به شیوه‌ی کمی مدل‌سازی کردند. این مدل بر پایه‌ی یک رژیم غذایی قرار دارد که از گیاهان، حشرات و کشاورزی سلولی تشکیل یافته است؛ این نوع کشاورزی می‌تواند گوشت و ماهی، تخم‌مر‌غ‌های بدون مرغ و شیرِ بدون گاو تولید کند. دانشمندان پیامدهای یافته‌های خود را مورد بحث و بررسی قرار داده و توصیه‌هایی برای تحقیقات آتی ارائه می‌دهند.

«کِن داویدیان» سردبیر New Space، می‌گوید: «برای اینکه انسان به بقای خود ادامه بدهد، نیاز حداقلی به کالری در طول روز و سایر مواد مغذی امری ضروری است؛ به ویژه اگر انسان سودای سکونت در اقمار یا سیاره‌های دیگر را در سر داشته باشد. البته هر چیزی که بیش از این نیازها باشد، جنبه‌ی تجاری به خود می‌گیرد. لذا ما امیدواریم با تحقیقات بیشتر راه‌های مناسبی را برای تامین غذای انسان به شیوه‌ای کارآمد و به‌صرفه پیدا کنیم.»
مترجممنصور نقی‌لو - مجله علمی ایلیاد
منبعscitechdaily.com