اثرانگشت، مصرف‌کنندگان مواد مخدر را رسوا می‌کند

اثرانگشت، مصرف‌کنندگان مواد مخدر را رسوا می‌کند

اثرانگشت، مصرف‌کنندگان مواد مخدر را رسوا می‌کند
اثرانگشت، مصرف‌کنندگان مواد مخدر را رسوا می‌کند
مجله علمی ایلیاد - یک روش جدید با استفاده از اثر انگشت، می‌تواند رد کوکائین را بر روی پوست انسان تشخیص دهد. این آزمایش تنها با گرفتن اثر انگشت فرد می‌تواند تشخیص دهد که وی کوکائین مصرف کرده است یا خیر؟ حتی اگر فرد فقط کوکائین حمل کرده باشد نیز در آزمایش مشخص می‌شود. حتی اگر فرد دست‌هایش را شسته باشد نیز در جواب آزمایش تاثیری ندارد.

این روش که جزئیات آن طی مقاله‌ای در مجله‌ی Scientific Reports گزارش شده است، می‌تواند رد کوکائین و «بنزولگونین» را تشخیص می‌دهد. بنزولگونین نام ماده‌ی شیمیایی است که از شکسته شدن کوکائین در کبد تولید می‌شود. در این روش، از کروماتوگرافی مایع و اسپکترومتری جرمی استفاده شده است.

دکتر «مین جانگ» از دانشگاه سوری، به‌عنوان نویسنده‌ی اول مقاله، می‌گوید: «گرفتن اثر انگشت راهی عالی برای تشخیص مواد است، زیرا بسیار سریع و کارآمد به‌نظر می‌رسد. با استفاده از روشی که ما ارائه کرده‌ایم، می‌توان در کمتر از دو دقیقه، مصرف مواد مخدر توسط فرد را تشخیص داد.»

شاید بگویید که وجود رد کوکائین بر روی انگشت فرد نشان دهنده‌ی مصرف کوکائین توسط فرد نیست و نمی‌تواند مدرک محکمه‌پسندی به حساب بیاید. حتی مطالعاتی تا کنون انجام شده است که نشان می‌دهد درصد بالایی، حدود ۹۰ درصد، از اسکناس‌های موجود در آمریکا به مقادیر میکروسکوپی کوکائین آلوده هستند. مطالعه‌ی دیگری در سال ۲۰۱۸ نشان داده است که ۱۰ درصد آمریکایی‌ها بر روی اثر انگشت خود رد مواد مخدری را دارند که هیچ‌وقت آن‌را مصرف نکرده‌اند. به هر حال، این روش جدید به حدی پیشرفته است که بین کسی که کوکائین مصرف کرده و کسی که فقط آن‌را حمل کرده است، تفاوت قائل می‌شود.

در این مطالعه، از افراد مراجعه‌کننده به کمپ‌های ترک اعتیاد که در ۲۴ ساعت گذشته مواد مصرف کرده بودند، استفاده شده است. از این افراد پس از اینکه دست‌های‌شان را مرتب با آب و صابون شستند نیز مجدداً اثر انگشت گرفته شده است. در نهایت از افرادی که اخیراً با مواد ارتباطی نداشته‌اند نیز نمونه‌های اثر انگشت گرفته شده است. آنالیزهای انجام شده بر اساس روش جدید نشان دادند که فقط آزمایش مصرف افرادی که رد کوکائین و بنزولگونین را همزمان بر روی دستان خود داشته‌اند، مثبت می‌شود. به عبارت دیگر در اثر انگشت افرادی که فقط کوکائین را حمل کرده‌اند، اثری از بنزولگونین وجود ندارد و نتیجه‌ی آزمایش مصرف آن‌ها منفی می‌شود.

از این روش می‌توان برای دیگر مواد مخدر نیز استفاده کرد. این روش بسیار حساس است و می‌تواند توسط پزشکان به منظور آنالیز کارایی داروها و جذب داروها در بدن بیمار، مورد استفاده قرار گیرد.
مترجمویدا محمودی - مجله علمی ایلیاد
منبعiflscience.com