ضربان قلب انسان‌ها چقدر به یکدیگر شباهت دارد؟

ضربان قلب انسان‌ها چقدر به یکدیگر شباهت دارد؟
مجله علمی ایلیاد - شکل ضربان قلب یک شخص در حالت استراحت، معمولاً در طول زمان ثابت است؛ ولی ممکن است با افراد دیگر تا ۷۰ تپش در دقیقه تفاوت داشته باشد. این نتیجه‌ی آنالیز بزرگ‌ترین بانک داده‌های مربوط به ضربان قلب در حالت استراحت است که تا کنون جمع‌آوری شده است. «جورجیو کوئر» از موسسه‌ی تحقیقاتی اسکریپس در کالیفرنیا به همراه همکارانش این نتایج را اخیراً در مجله‌ی PLOS ONE منتشر کرده‌اند.

معمولاً هر زمانی که به پزشک، مخصوصاً پزشک قلب مراجعه کنید، از شما نوار قلب گرفته می‌شود، ولی بر اساس آن هیچ درمانی شروع نمی‌شود، مگر اینکه از بازه‌ی میانگین افراد عادی انحراف زیادی داشته باشد. دستگاه‌های پوشیدنی اندازه‌گیری کننده‌ی مداوم نوار قلب، این امکان را به پزشک داده‌اند تا به‌صورت مداوم ضربان قلب فرد را چک کند و بتواند بر اساس آن نتیجه‌گیری کند.

در بزرگ‌ترین مطالعه‌ای که تا کنون در زمینه‌ی نوار قلب انجام شده است، کوئر و همکارانش داده‌های مربوط به ضربان قلب تقریباً ۳۲۰ روزه‌ی ۹۲،۴۵۷ نفر را بررسی کرده‌اند. در واقع مانند این است که این محققین ضربان قلب یک نفر را در ۳۳ میلیون روز جهت بررسی جمع‌آوری کرده‌ باشند. آن‌ها از این داده‌ها برای ارزیابی نوار قلب افراد در طول زمان و همچنین مقایسه‌ی نوار قلب افراد با یکدیگر استفاده کرده‌اند.

آنالیز محققین نشان داده است که نوار قلب یک فرد می‌تواند تا ۷۰ تپش در دقیقه با فرد دیگر متفاوت باشد. سن، جنسیت، وزن و میزان متوسط خواب روزانه، فقط در ۱۰ درصد از تفاوت‌های مشاهده شده نقش داشته‌اند. محققین همچنین تاثیر فصل‌ها را نیز در نوار قلب مشاهده کرده‌اند. آن‌ها دیده‌اند که در ژانویه، ماه ابتدای سال، ضربان قلب تندتر است و در جولای ضربان قلب به کمترین حد خود می‌رسد. آنالیزها نشان داده است که برخی از افراد در زمان‌های کوتاهی دارای ضربان قلبی به میزان ۱۰ درصد بیش از میانگین خودشان خواهند بود. این نتایج نشان می‌دهد که باید تحقیقات بیشتری بر روی الگوی تغییر ضربان قلب افراد انجام شود، زیرا ممکن است که بتوان به کمک آن بیماری افراد را پیش‌بینی کرد.

آنالیزها همچنین نشان دهنده‌ی تغییرات الگوی نوار قلب در افراد مختلف در بازه‌های زمانی طولانی است. در واقع باید دانست که الگوی ضربان قلب افراد، تقریباً شباهتی به یکدیگر ندارد و شاید بتوان با اندازه‌گیری تغییرات الگوی ضربان قلب از میزان متوسط نوار قلب وی در طولانی مدت به روشی برای پیش‌بینی بروز بیماری‌های قلبی، استفاده کرد.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsciencedaily.com