چرا دانشمندان فکر می‌کنند ممکن است در این سیاره‌ی فراخورشیدی، شرایط مناسب حیات وجود داشته باشد؟

چرا دانشمندان فکر می‌کنند ممکن است در این سیاره‌ی فراخورشیدی، شرایط مناسب حیات وجود داشته باشد؟

چرا دانشمندان فکر می‌کنند در این سیاره‌ی فراخورشیدی، حیات وجود دارد؟
چرا دانشمندان فکر می‌کنند در این سیاره‌ی فراخورشیدی، حیات وجود دارد؟
مجله علمی ایلیاد - ستاره‌شناسان یک سیاره‌ی فراخورشیدی جدید را کشف کرده‌اند که دو برابر زمین قطر دارد و احتمالاً قابلیت سکونت را دارا است. به این ترتب، مسیری جدید برای جستجوی حیات در سیاره‌های بزرگ‌تر از زمین، ولی کوچک‌تر از نپتون باز شده است. تیم محققین دانشگاه کمبریج از جرم، قطر و داده‌های اتمسفری سیاره‌ی «K2-18b» استفاده کرده‌اند و نشان داده‌اند که امکان وجود آب به صورت مایع بر روی این سیاره وجود دارد. نتایج این بررسی‌ها در مجله‌ی The Astrophysical Journal Letters منتشر شده است.

سیاره‌ی K2-18b در فاصله‌ی ۱۲۴ سال نوری از زمین قرار دارد و قطر آن ۲.۶ برابر زمین و جرم آن ۸.۶ برابر زمین است و در ناحیه‌ی قابل سکونت ستاره‌ی میزبان خود در حرکت است. در این ناحیه، دما به نحوی است که آب می‌تواند به صورت مایع وجود داشته باشد. دو گروه مختلف در سال گذشته با بررسی‌های خود نشان دادند که اتمسفر غنی از هیدروژن این سیاره، دارای نشانه‌هایی از بخار آب است؛ ولی وضعیت کلی اتمسفر و اطلاعات درونی این سیاره تا کنون ناشناخته باقی مانده بود.

دکتر «نیکو مادوسودان» از موسسه‌ی ستاره‌شناسی کمبریج، می‌گوید: «بخار آب در اتمسفر تعداد زیادی از سیاره‌های فراخورشیدی کشف شده است، ولی حتی اگر سیاره‌ی مورد نظر در ناحیه‌ی قابل سکونت ستاره‌ی میزبان خود قرار داشته باشد نیز نمی‌توان گفت که شرایط زندگی بر روی این سیاره فراهم است. برای اینکه بتوان شرایط حیات را بر روی یک سیاره بررسی کرد، باید درک بهتری از اعماق سطح سیاره و وضعیت اتمسفر آن داشت و دریافت که آیا روی سطح سیاره آب مایع می‌تواند وجود داشته باشد یا خیر؟»

در ابتدا اندازه‌‌ی بزرگ K2-18b نشان می‌داد که این سیاره نسخه‌ی کوچک‌تر نپتون است و احتمال کمی وجود دارد که نسخه‌ی بزرگ‌تر زمین باشد. اگر نسخه‌ی کوچک‌تر نپتون باشد، باید اتمسفر آن حاوی بخار آب پرفشار احاطه شده توسط هیدروژن فراوان باشد و اعماق آن نیز از سنگ و آهن تشکیل شده باشد. اگر لایه‌ی هیدروژنی اتمسفر ضخیم باشد، امکان وجود زندگی بر روی این سیاره کاملاً منتفی است.

اکنون مادوسودان و همکارانش نشان داده‌اند که لایه‌ی هیدروژنی این سیاره‌ی عظیم، آنقدرها ضخیم نیست و لایه‌های آب موجود بر روی آن می‌توانند شرایط زندگی بر روی آن را فراهم کنند. محققین اثبات کرده‌اند که اتمسفر این سیاره، غنی از هیدروژن است و بخار آب فراوانی نیز در آن وجود دارد. آن‌ها نشان دادند که میزان متان و آمونیاک موجود در اتمسفر این سیاره کمتر از پیش‌بینی‌ها است و به همین خاطر، امکان رخ دادن فرآیندهای زیستی بر روی این سیاره نیز بیشتر از تصورها است.

داده‌های دانشمندان نشان می‌دهد که این سیاره می‌تواند شامل اقیانوس‌های بزرگی باشد که دما و فشار آن‌ها مشابه اقیانوس‌های زمین است. با این کشفیات، دانشمندان می‌توانند در سیارات فراخورشیدی بزرگ‌تر از زمین نیز به دنبال حیات بگردند.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsciencedaily.com