مریخ‌نشین اینسایت بر روی مریخ چه‌کار می‌کند؟

مریخ‌نشین اینسایت بر روی مریخ چه‌کار می‌کند؟

مریخ‌نشین اینسایت بر روی مریخ چه‌کار می‌کند؟
مریخ‌نشین اینسایت بر روی مریخ چه‌کار می‌کند؟
مجله علمی ایلیاد - بالغ بر یک سال از زمانی که مریخ‌نشین اینسایت ناسا بر روی مریخ فرود آمده است، می‌گذرد و اکنون این مریخ‌نشین در حال بر ملا کردن رازهای سیاره‌ی سرخ است. مقداری از داده‌های حاصل از این ماموریت طی شش مقاله در مجله‌های Nature Geoscience و Nature Communications منتشر شده است. اینسایت اولین ماموریتی است که وظیفه‌ی آن بررسی اعماق خاک روی مریخ است. ابزارهایی که بر روی این مریخ‌نشین نصب شده است، شامل لرزه‌سنج برای تشخیص زلزله، حسگرهای تشخیص باد و فشار هوا، مگنتومتر برای اندازه‌گیری میدان مغناطیسی و دماسنج برای اندازه‌گیری دمای سیاره است.

تجهیزات اندازه‌گیری لرزش در اینسایت تا کنون ۴۵۰ سیگنال لرزه‌ای به زمین مخابره کرده‌اند که اکثر آن‌ها احتمالاً زلزله بوده‌اند، ولی برخی از آن‌ها نیز احتمالاً در اثر باد ایجاد شده‌اند. بزرگ‌ترین این لرزه‌ها تا حدود ۴ ریشتر بزرگی داشته‌اند که زلزله‌ی بزرگی محسوب نمی‌شود. مریخ مانند زمین دارای صفحات تکتونیکی نیست، ولی این سیاره نیز دارای نواحی آتش‌فشانی فعال است که می‌توانند ایجاد لرزش کنند. سیلاب‌های باستانی بر روی مریخ باعث ایجاد دره‌هایی به طول ۱،۳۰۰ کیلومتر شده است. در ۱۰ میلیون سال گذشته، جریان‌های گدازه‌های آتش‌فشانی به درون این دره‌ها نفوذ کرده‌اند و دانشمندان شواهدی مربوط به شکسته شدن این جریان‌های درون دره‌ها بر اثر زلزله را پیدا کرده‌اند.

میلیاردها سال پیش مریخ دارای میدان مغناطیسی بوده است، ولی اکنون این میدان دیگر وجود ندارد. مگنتومتر اینسایت نشان داده است که میدان مغناطیسی موجود در محل فرود اینسایت ۱۰ برابر قوی‌تر از پیش‌بینی‌ها است. از آنجا که اکثر سنگ‌های سطحی محل فرود اینسایت جوان هستند و نمی‌توانند تحت تاثیر میدان مغناطیسی مریخ در گذشته، حالت مغناطیسی پیدا کرده باشند، پس احتمالاً تحت تاثیر مغناطیس سنگ‌های عمقی مریخ به این وضعیت رسیده‌اند.

اینسایت به بررسی وضعیت باد و فشار هوا در مریخ نیز پرداخته است و نشان داده است که محل فرود اینسایت به نسبت دیگر مناطق روی مریخ، گردبادهای بیشتری دارد؛ به نحوی که فشار وارده از طرف گردبادها بر روی بدنه‌ی اینسایت قابل توجه است.

اینسایت دارای دو رادیو است؛ یکی از آن‌ها به طور منظم در حال فرستادن و دریافت اطلاعات است و رادیوی قوی‌تر در حال بررسی دقیق وضعیت دوران مریخ است. این رادیوی قوی می‌تواند در نهایت اثبات کند که هسته‌ی مریخ، جامد یا مایع است.
داده‌های سال اول اینسایت تنها شروع کار آن است و یک سال مریخی کامل که دو سال زمینی طول می‌کشد، اطلاعات کامل‌تری از وضعیت این سیاره را به زمین ارسال می‌کند.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com