چرا جهان ما از ماده تشکیل شده؟ نه پادماده؟

چرا جهان ما از ماده تشکیل شده؟ نه پادماده؟

آیا جواب یکی دیگر از سوالات پاسخ‌داده نشده‌ی فیزیک را یافته‌ایم؟

چرا بجای کره‌ی زمین، شاهد یک پادزمین نیستیم؟!
چرا بجای کره‌ی زمین، شاهد یک پادزمین نیستیم؟!
مجله علمی ایلیاد - در مقاله‌ای که اخیراً منتشر شده، کیهان‌شناسان پیشنهاد جدیدی برای توضیح اینکه چرا بعد از بیگ‌بنگ، میزان ماده بر پادماده غلبه کرد را ارائه کرده‌اند. آن‌ها وجود ذراتی بنام نوترینوی استریل را محتمل می‌دانند که در زمان واپاشی، با احتمال بیشتری به ماده بجای پادماده تبدیل می‌شود. این حدس می‌تواند علت اینکه بعد از بیگ‌بنگ، میزان ماده از پادماده بیشتر شد را توضیح دهد.
 
چون مشاهده‌ی این ذرات در برخورددهنده‌های فعلی موجود بر زمین ناممکن است، دانشمندان قصد دارند برای اثبات فرضیه‌ی خود از امواج گرانشی کمک بگیرند. ما در حال ساخت دو رصدخانه‌ی عظیم موج گرانشی و رادیویی هستیم که تا چند سال آینده یکی در فضا و دیگری روی زمین شروع به کار می‌کنند. دقت این رصدخانه‌ها در حدی است که می‌توانند اثرات واپاشی نوترینوهای استریل در زمان بیگ‌بنگ را در امواج گرانشی‌ای که هنوز به ما می‌رسند، ردیابی کنند.
 
اگر موفق به مشاهده‌ی این اثرات در امواج گرانشی شویم، پرونده‌ی یکی دیگر از معماهای پاسخ‌داده نشده‌ی فیزیک را خواهیم بست:

چرا جهان ما از ماده تشکیل شده؟

 
نوشتهاشکان عارفی - مجله علمی ایلیاد
منبعjournals.aps.org