تشخیص سریع ویروس کرونا با کمک سیتی‌اسکن

تشخیص سریع ویروس کرونا با کمک سیتی‌اسکن

تشخیص سریع ویروس کرونا با کمک سیتی‌اسکن
تشخیص سریع ویروس کرونا با کمک سیتی‌اسکن
مجله علمی ایلیاد - متخصصین رادیولوژی در ووهان چین دریافته‌اند که نرخ تشخیص اشتباه کووید-۱۹ با استفاده از سی‌تی‌اسکن سینه بسیار کم و کمتر از ۴ درصد است و می‌توان این روش را روشی استاندارد و سریع برای تشخیص بیماری محسوب کرد و به این ترتیب، مدیریت این بیماری را ساده‌تر کرد. البته باید در نظر داشت که با این روش نمی‌توان بین ویروس‌های مختلف تفاوت قائل شد و فهمید که کدام ویروس باعث تغییر وضعیت ریه شده است.

«یانگ لی» و «لیمینگ ژیا» از بیمارستان تونگ‌جی در ووهان، به مطالعه‌ی ۵۱ بیمار درگیر با کووید-۱۹ پرداخته‌اند. درگیر بودن این بیماران که ۲۳ زن و ۲۸ مرد بین سنین ۲۶ تا ۸۳ سال به کووید-۱۹، توسط روش تست اسید هسته‌ای مورد تایید قرار گرفته است. آن‌ها دو بیمار شامل یک زن و یک مرد ۵۸ و ۶۶ ساله را نیز که با آدنوویروس دچار عفونت شده بودند را نیز بررسی کردند. برای این ۵۳ بیمار در مجموع ۹۹ سی‌تی‌اسکن سینه انجام شده است.

محققین می‌گویند: «مقایسه‌ی گزارش‌های سی‌تی‌اسکن اولیه و نتایج تست‌های آزمایشگاهی برای شناسایی الگوی عفونت بیماران با کووید-۱۹ نشان داد که تنها دو بیمار به اشتباه کووید-۱۹ تشخیص داده شده‌اند.» بقیه‌ی ۴۹ موردی که کووید-۱۹ داشته‌اند با سی‌تی‌اسکن به درستی تشخیص داده شده‌اند و دو بیماری که مبتلا به آدونوویروس بوده‌اند نیز در گزارش‌های سی‌تی به‌عنوان بیمار تشخیص داده شده‌اند. درگیر بودن ریه‌ی این بیماران به عفونت‌های خاص به درستی تشخیص داده شده است، ولی نوع عفونت‌هایی که با این ویروس ایجاد شده است شباهت‌های زیادی با عفونت‌های ایجاد شده با کروناویروس جدید داشته و به همین دلیل، تشخیص نوع ویروس را غیرممکن کرده است.

دانشمندان دریافته‌اند که نوع درگیر شدن ریه‌ها توسط کووید-۱۹ دارای تفاوت‌های اساسی با سارس و مرس است. دانشمندان به خبرنگاران گفته‌اند که این داده‌ها در مقاله‌ای که در مجله‌ی American Journal of Roentgenology منتشر کرده‌اند، ذکر نشده است. آن‌ها گفته‌اند: «برای متخصصین رادیولوژی جالب است که بدانند نوع عفونت‌های ایجاد شده توسط کووید-۱۹ دارای شباهت‌های زیادی با عفونت‌های ایجاد شده توسط آدنوویروس است که هم‌خانواده‌ی کروناویروس‌ها نیست، ولی تفاوت‌های عمده‌ای با عفونت‌های ایجاد شده توسط کروناویروس‌های سارس و مرس دارد.»
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com