نوزادان ۸ ماهه گرامر زبان مادری خود را می‌دانند

نوزادان ۸ ماهه گرامر زبان مادری خود را می‌دانند

نوزادان ۸ ماهه گرامر زبان مادری خود را می‌دانند
نوزادان ۸ ماهه گرامر زبان مادری خود را می‌دانند
مجله علمی ایلیاد - نوزادان ۸ ماهه، حتی قبل از اینکه اولین کلمات خود را به زبان بیاورند، در دستور زبان مادری خود مهارت بالایی دارند. تحقیقات متخصصین زبان نشان داده است، نوزادانی که زبان‌های مادری آن‌ها فرانسوی یا انگلیسی است، تفاوت بین حرف اضافه‌هایی که قبل از اسامی و افعال می‌آیند را با خود اسم و فعل می‌دانند. در بقیه‌ی زبان‌هایی که این حرف اضافه‌ها وجود دارند نیز احتمالاً این موضوع صادق است. دلیل این واقعیت کم بودن تعداد حروف اضافه در این زبان‌‌ها است.

برخلاف حروف اضافه که تعداد محدودی دارند، تعداد اسامی و افعال بسیار زیاد است. آزمایش‌های انجام شده در این زمینه توسط سه محقق از مرکز علوم شناختی و علوم اعصاب آمریکا، بر روی ۱۷۵ نوزاد ۸ ماهه انجام شده است. این آزمایش با استفاده از یک زبان ساده‌ی مصنوعی انجام شده و نشان داده است که این نوزادان حروف اضافه را می‌فهمند، زیرا با تناوب بیشتری استفاده می‌شوند و در زبان فرانسوی همیشه قبل از اسامی و افعال استفاده می‌شوند.

شرکت کنندگان این تحقیق به سرعت با اسامی و افعال جدید سازگار شدند، ولی مشخص شد که علاقه‌ی کمی به حروف اضافه‌ی جدید دارند. شاید دلیل این موضوع، آگاهی شرکت کنندگان از تعداد محدود حروف اضافه باشد.

اولویت‌های نوزادان در مورد اسامی و افعال در مقایسه با حروف اضافه، با مشاهده‌ی طولانی بودن میزان توجه آن‌ها به صفحه نمایش مرتبط با کلمات گرامری، ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق در مجله‌ی Current Biology منتشر شده است.
مترجمویدا محمودی - مجله علمی ایلیاد
منبعsciencedaily.com