آیا سیاره‌ی تازه‌ کشف‌شده قابل سکونت است؟

آیا سیاره‌ی تازه‌ کشف‌شده قابل سکونت است؟

آیا سیاره‌ی تازه‌ کشف‌شده قابل سکونت است؟
آیا سیاره‌ی تازه‌ کشف‌شده قابل سکونت است؟
مجله علمی ایلیاد - تیمی از محققین با آنالیز داده‌های تلسکوپ فضایی کپلر، توانسته‌اند یک سیاره به اندازه‌ی زمین را در حال گردش در کمربند قابل سکونت ستاره‌ی میزبان خود، کشف کنند. آب می‌تواند بر روی سیاره‌ای که در این کمربند حول ستاره‌ی میزبان خود دوران می‌کند، به‌شکل مایع وجود داشته باشد.

دانشمندان با جستجو در داده‌های قدیمی تلسکوپ کپلر، توانستند «Kepler-1649c» را کشف کنند؛ در صورتی که الگوریتم‌های کامپیوتری قبل از این نتوانسته بودند از این داده‌ها به کشف سیاره برسند. از بین همه‌ی سیاره‌های فراخورشیدی که کپلر کشف کرده است، این سیاره در فاصله‌ی ۳۰۰ سال نوری از زمین، شبیه‌ترین سیاره از نظر اندازه و دما به زمین است. این سیاره تنها ۰.۰۶ برابر از زمین بزرگ‌تر است. هر چند که ستاره‌ی میزبان این سیاره از خورشید کوچک‌تر است و در واقع یک کوتوله‌ی قرمز است، ولی میزان نوری که سیاره از آن دریافت می‌کند ۷۵ درصد نوری است که زمین از خورشید دریافت می‌کند. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالاً دمای این سیاره مشابه زمین است.

«توماس زوربوخن» از ناسا، می‌گوید: «این کشف باعث می‌شود امید داشته باشیم که یک زمین دیگر نیز در بین سیاره‌ها کشف کنیم. جمع‌آوری داده‌ها توسط تلسکوپ‌های مختلف ادامه خواهد داشت تا شاید بتوانیم به کشف‌های خارق‌العاده‌ای دست یابیم.»

ناشناخته‌ها در مورد سیاره‌ی کشف شده زیاد است. به‌عنوان مثال، اتمسفر سیاره که می‌تواند روی دمای آن تاثیر داشته باشد، هنوز شناخته نشده است و محاسبات کنونی در مورد اندازه‌ی سیاره نیز می‌تواند خطای زیادی داشته باشد؛ بنابراین باید منتظر ماند تا دانشمندان تحقیقات خود را در این زمینه تکمیل کنند.

سیاره‌های دیگری مانند «TRAPPIST-1f» وجود دارند که از نظر اندازه به زمین خیلی شبیه هستند. سیاره‌هایی مانند «TRAPPIST-1d» نیز از نظر دما خیلی مشابه زمین هستند. ولی تا کنون کمتر سیاره‌ای کشف شده بود که هم اندازه‌ی آن و هم دمای آن نزدیک به زمین باشد.

سیاره‌ی Kepler-1649c با فاصله‌ی نزدیکی حول ستاره‌ی میزبان خود می‌چرخد و هر سال آن تقریباً ۱۹.۵ روز طول می‌کشد. این منظومه یک سیاره‌ی سنگی دیگر نیز دارد که تقریباً همین اندازه است؛ ولی فاصله‌ی آن از ستاره‌ی میزبان نصف فاصله‌ی Kepler-1649c از ستاره است. از آنجا که ستاره‌های کوتوله‌ی قرمز در کهکشان‌ها به وفور یافته می‌شوند، می‌توان انتظار داشت که سیاره‌های اینچنینی نیز به وفور وجود داشته باشند.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsciencedaily.com