نئاندرتال‌ها توانایی ساخت ریسمان داشته‌اند

نئاندرتال‌ها توانایی ساخت ریسمان داشته‌اند

نئاندرتال‌ها توانایی ساخت ریسمان داشته‌اند
نئاندرتال‌ها توانایی ساخت ریسمان داشته‌اند
مجله علمی ایلیاد - باستان‌شناسان در حال کار در سایت ابری دو‌ماراس فرانسه بودند که یک تکه ریسمان متعلق به ۴۶،۰۰۰ سال پیش را کشف کردند. این تکه ریسمان، قدیمی‌ترین شاهد از وجود تکنولوژی ساخت نخ نزد انسان‌ها است.

معمولاً نئاندرتال‌ها به نسبت انسان‌های مدرن دارای پیشرفت‌های تکنولوژیکی کمتری تصور می‌شوند. باستان‌شناسان عموماً در سایت‌های متعلق به نئاندرتال‌ها، فقط توانسته‌اند بقایای حیوانات و ابزار سنگی کشف کنند. در این سایت‌ها، معمولاً قطعات نشان‌دهنده‌ی فرهنگ نئاندرتال‌ها مشاهده نشده است. اکنون ریسمان‌هایی که پیچیده شده به دور ابزارهای سنگی کشف شده در سایت ابری دو‌ماراس پیدا شده‌اند، این نظریه را مطرح می‌کنند که نئاندرتال‌ها در گذشته توانایی تولید نخ را داشته‌اند، ولی تا کنون شواهد مربوطه کشف نشده باقی مانده است.

پروفسور «بروس هاردی» و همکارانش از دانشگاه کنیون، می‌گویند: «ریسمان یافت‌شده در سایت ابری دو ماراس در واقع قدیمی‌ترین شاهد از تکنولوژی نخ تا کنون است. تولید این ریسمان نشان می‌دهد که ساکنین آن زمان درک خوبی از درخت‌ها و نحوه‌ی تبدیل آن‌ها به موادی با عملکردهای متفاوت داشته‌اند.»

تکه ریسمان پیدا شده حدود ۶.۲ میلی‌متر طول و ۰.۵ میلیمتر عرض دارد و از به هم پیچیدن سه نخ ایجاد شده است. محققین تصور می‌کنند که از این ریسمان به‌عنوان دستگیره‌ی یک ابزار و یا دسته‌ی یک کیف حاوی ابزار استفاده شده است.

دانشمندان زمان درست شدن این ریسمان را بین ۴۱،۰۰۰ تا ۵۲،۰۰۰ سال پیش می‌دانند. آن‌ها با استفاده از طیف‌سنجی و بررسی میکروسکوپی نشان داده‌اند که ریسمان کشف شده با استفاده از مواد گرفته شده از درخت کانیفر که مانند کاج و سرو است درست شده بود. آن‌ها می‌گویند: «نئاندرتال‌ها برای اینکه بتوانند ریسمان تولید کنند، باید شناخت دقیقی از وضعیت درختان در فصول مختلف داشته باشند که به‌نظر می‌رسد این علم را داشته‌اند.»

قبل از این ریسمان، قدیمی‌ترین ریسمانی که تا کنون کشف شده بود، در سایت اوهالو در اسرائیل بود که به ۱۹،۰۰۰ سال پیش برمی‌گشت. یافته‌های این مطالعه‌ی جدید نشان می‌دهد که تکنولوژی نخ قدیمی‌تر از چیزی است که فکر می‌کردیم و همچنین درمی‌یابیم که توانایی‌های شناختی نئاندرتال‌ها نیز ممکن است بیشتر از چیزی که تصور می‌کردیم، مانند انسان‌های مدرن بوده باشد.

دانشمندان می‌گویند: «نئاندرتال‌ها تکنولوژی ساخت نخ را داشته‌اند، بنابراین می‌توانسته‌اند کیف، سبد و دیگر وسایل را نیز بسازند. داشتن تکنولوژی تولید نخ بخش مهمی از زندگی انسان‌ها است و می‌تواند بر روی زندگی فصلی و مهاجرت‌های انسان‌ها در گذشته تاثیر گذاشته باشد.»

نتایج این مطالعات در مجله‌ی Scientific Report منتشر شده است.
مترجمویدا محمودی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com