کشف کوچکترین سیاره فراخورشیدی

کشف کوچکترین سیاره فراخورشیدی
مجله علمی ایلیاد – ماهواره‌ی نقشه‌بردار فراخورشیدی گذران ناسا «TESS» توانسته است سیاره‌های زیادی را ردیابی کند. آخرین یافته این ماهواره، یک سیاره‌ی فراخورشیدی کوچک است که «L 98-59b» نامیده می‌شود و می‌توان گفت که کوچکترین سیاره‌ی فراخورشیدی است که تا کنون توسط TESS کشف شده است.

مقیاس‌ها نشان می‌دهند که این سیاره کمی بزرگتر از مریخ است، اما از زمین کوچکتر است. این سیاره به‌همراه دو سیاره‌ی دیگر به دور ستاره‌ی درخشان خود که در حدود ۳۵ سال نوری از زمین فاصله دارد، می‌چرخد. ناسا در نظر دارد که مطالعاتی را بر روی این سه سیاره شروع کند و به بررسی اتمسفر آن‌ها بپردازد و در ادامه دریابد که اتمسفر آن‌ها از چه گازهایی تشکیل شده است. بر طبق تحقیقات منتشر شده در مجله Astronomical، این سه سیاره‌ی فراخورشیدی هدف اصلی بررسی‌های بعدی را تشکیل می‌دهند و مطالعه‌ی آن‌ها می‌تواند به طور بالقوه شرایط دیگر سیارات موجود در نزدیکی‌شان را نشان دهد.
 
هر سه سیاره‌ی موجود در سیستم L 98-59 توسط TESS و در نزدیکی ستاره‌ی مادرشان کشف شدند. این اتفاق زمانی رخ داد که هر سیاره از بین ستاره‌ی مادرشان و TESS عبور کردند. دو سیاره‌ی دیگر موجود در سیستم به نام‌های «L 98-59c» و «L 98-59d»، حدود ۱.۴ و ۱.۶ برابر بزرگتر از زمین هستند. متاسفانه، ناسا می‌گوید که هیچ کدام از این سیارات در منطقه‌ی قابل سکونت ستاره قرار ندارند که احتمال وجود آب مایع را امکان‌پذیر می‌کند.
 
اما با این وجود این سیاره‌ها در منطقه‌ی ونوس ستاره‌ی خود هستند که در آن سیاره‌ای با جوی مشابه جو زمین، می‌تواند اثرات گازهای گلخانه‌ای را تجربه کند و لذا به محیطی مانند فضای سیاره‌ی ناهید تبدیل می‌شود؛ اما ناسا می‌گوید، قبل از حصول اطمینان، مطالعه‌ی بیشتری بر روی این سیارات مورد نیاز است.

«وسلین کستوف» یکی از متخصص فیزیکدان مرکز پرواز فضایی گودارد ناسا، می‌گوید: «این کشف یک پیشرفت عالی از لحاظ  مهندسی و علمی برای TESS است. برای مطالعه‌ی اتمسفر سیارات کوچک، این سیارات باید مدار کوتاهی در اطراف ستاره‌شان داشته باشند، اما شناسایی سیارات مورد مطالعه‌ی ما واقعاً دشوار بود. لذا استفاده از این سیستم می‌تواند راهکاری برای مطالعات آینده باشد.
مترجمسهیلا دوست‌پژوه - مجله علمی ایلیاد
منبعfuturism.com