آلودگی بر رفتار حیوانات چه تاثیری می‌گذارد؟

آلودگی بر رفتار حیوانات چه تاثیری می‌گذارد؟

 
مجله علمی ایلیاد - دانشمندان دانشگاه پلیموت در حال توسعه‌ی آزمایش‌ها و استانداردهایی برای ارزیابی تاثیرات آلودگی بر رفتار حیوانات هستند. محققان می‌دانند که حیوانات به‌طور منظم در معرض مواد شیمیایی سمی قرار می‌گیرند. همچنین می‌دانند که قرار گرفتن در معرض آلودگی می‌تواند رفتارهای مربوط به قابلیت بقا، شامل تغذیه، جفت‌یابی و شکار نشدن را تغییر دهد. اما ارزیابی تغییرات در رفتار، کار آسانی نیست.

دانشمندان پلیموت در مجموعه‌ای از آزمایش‌های جدید، نقص‌های بالقوه‌ای از شیوه‌های سنتیِ ارزیابی رفتار حیوانات را آشکار ساختند. محققان در آزمایش قبلی نشان دادند که دوجورپایان، زیرشاخه‌ای از سخت‌پوستان کوچک، دور از پالس‌های نور شنا می‌کنند. همچنین دریافتند که حیوانات دوست دارند در نزدیکی دیواره‌ی مخزن در آزمایشگاه شنا کنند. اما دانشمندان در این آزمایش بخشی از تازه‌ترین مطالعه‌ی خود، نشان دادند که شکل و اندازه‌ی مخزن آزمایش می‌تواند الگوهای رفتاری آن‌ها را تغییر دهد. محققان در آزمایشی دیگر نشان دادند که دو گونه‌ی دوجورپای بسیار نزدیک و مرتبط به یکدیگر، به طور متفاوتی به پالس‌های نور پاسخ دادند.

«الکس فورد»، استاد موسسه‌ی علوم دریایی پلیموت، در نشریه‌ای مطبوعاتی گفت: «این نتایج از نظر تعیین طرح آزمایشیِ صحیح، برای ما و جامعه‌ی علمی بسیار مهم است. اگر دانشمندان، فضایی در اختیار اُرگانیسم‌ها برای بروز رفتار‌های‌شان قرار ندهند، ممکن است نتوانند تاثیرات آلودگی شیمیایی را شناسایی کنند.»

این یافته‌ها که در مجله‌ی PeerJ منتشر شده است، نشان می‌دهد که چگونه دو دانشمند مختلفی که با استفاده از روش‌های مشابه اما کمی متفاوت، تاثیرات آلودگی بر دو گونه‌ی مشابه، اما مجزا را ارزیابی کرده‌اند، می‌توانند به دو نتیجه‌ی کاملاً متفاوت دست یابند.

فورد گفت: «به عنوان مثال، ممکن است ماده‌ای شیمیایی قابلیت تغییر دادن رفتار خاصی را داشته باشد، اما اگر دو گونه‌ی بسیار مرتبط، واکنش‌های کمی متفاوتی نسبت به یک محرک داشته باشند، به عنوان مثال نو،-آن وقت این امر می‌تواند تاثیرات آلوده‌کننده‌ را پنهان سازد.»

محققان معتقد هستند که به دلیل احتمال وقوع اختلافات بین دانشمندان و نیز در دنیایی که حیوانات با طیف محتملی از تغییرات زیست‌محیطیِ آسیب‌بخش مواجه می‌شوند، دانشمندان برای پیروی از شیوه‌های استانداردشده برای ایجاد مبانی رفتاری، باید گام‌های بیشتری بردارند.
 
نوشته: بروکس های
ترجمه: زهرا جهانبانی - مجله علمی ایلیاد
منبع: upi.com