گوریل‌ها از چه ابزارهایی استفاده می‌کنند؟

گوریل‌ها از چه ابزارهایی استفاده می‌کنند؟
مجله علمی ایلیاد - رژیم غذایی گوریل‌ها سرشار از میوه‌ها و گیاهان است. خوردن غذاهای سفت و سخت برای این حیوانات ساده نیست، زیرا ترکیب دندان‌های آن‌ها به صورتی است که با این نوع غذاها آسیب می‌بیند. اکنون گروهی از محققین کشورهای آلمان و آمریکا نشان داده‌اند که گونه‌ای از گوریل‌های پارک ملی گابون از دندان‌های خود برای باز کردن پوست گردو استفاده می‌کنند.

دکتر «مارا رابینز» از موسسه‌ی ماکس پلانک آلمان، می‌گوید: «ما از اینکه دیدیم گوریل‌ها خشکبار می‌خورند، غافلگیر شدیم. ما تا کنون نَه دیده و نَه شنیده بودیم؛ زیرا به عنوان مثال شکاندن پوست گردو بسیار مشکل است. گوریل‌ها دارای فک بزرگ و قوی هستند، ولی ما فکر نمی‌کردیم این رفتار را از آن‌ها ببینیم؛ زیرا دندان‌های آن‌ها مناسب این حرکت نیست.»

پوست گردوهای آفریقایی بسیار محکم است و برای شکاندن آن به ۲۷۱ کیلوگرم نیرو نیاز است. به مدت سه ماه در فصل زمستان، این نوع خشکبارها در دسترس هستند و گوریل‌های پارک ملی لوانگو در گابون تمرکز غذایی خود را بر روی این غذاهای پُرانرژی می‌گذارند و به‌طور متوسط سه ساعت در طول روز را صرف باز کردن پوست این خشکبارها می‌کنند.

این مشاهدات حیرت‌آور است، زیرا حیواناتی که غذاهای بسیار سفت را می‌خورند دارای دندان‌های گرد و قوی هستند که کمتر برای خوردن غذاهای تُرد مناسب هستند. مانند دیگر حیواناتی که شاخ و برگ گیاهان را می‌خورند، دندان گوریل‌ها نیز دارای لبه‌های تیزی است که برای خُرد کردن برگ گیاهان مفید است. اگر از این دندان‌ها برای شکاندن پوست گردو استفاده شود، لبه‌های تیز آن می‌شکند.

دانشمندان می‌گویند: «ما غافلگیر شدیم که دیدیم گوریل‌های این پارک با دندان‌های خود چه کارهایی انجام می‌دهند و از آن‌ها تا سر حد شکستگی کار می‌کشند. برخی از این نوع حیوانات اولیه، مانند شامپانزه‌ها، از ابزار برای شکاندن گردو استفاده می‌کنند، ولی اینطور که مشخص است گوریل‌های این پارک بر دندان‌های خود برای شکاندن گردوهای آفریقایی تکیه می‌کنند. شاید دندان‌های گوریل‌ها قوی‌تر از چیزی باشد که تا کنون تصور می‌کردیم.»

دکتر رابینز می‌گوید: «این حقیقت که خوردن این گردوها در پارک ملی گابون مشاهده می‌شود ولی در دیگر جنگل‌های آفریقای مرکزی دیده نمی‌شود، نشان می‌دهد که باید مطالعات بیشتری بر روی گوریل‌های سکونت‌گاه‌های مختلف صورت گیرد.»

نتایج این یافته‌ها در مجله‌ی American Journal of Physical Anthropology چاپ شده است.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com