کشف بقایای پنگوئن غول‌پیکر باستانی در نیوزلند

کشف بقایای پنگوئن غول‌پیکر باستانی در نیوزلند

کشف بقایای پنگوئن غول‌پیکر باستانی در نیوزلند
کشف بقایای پنگوئن غول‌پیکر باستانی در نیوزلند
مجله علمی ایلیاد - استخوان‌های فسیل‌شده‌ی یک گونه از پنگوئن‌های بزرگ که در عصر پالئوسن، بین ۶۶ تا ۵۶ میلیون سال پیش، در نیوزلند زندگی می‌کرده کشف شده است. این پنگوئن «کراسوالیا وایپارنسیس» نام‌گذاری شده است و طول آن ۱.۶ متر بوده است. پنگوئن‌های امروزی حدود ۱.۲ متر طول دارند. جرم این پنگوئن ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم بوده است. استخوان‌های ران و انتهای دو استخوان بازوی این پنگوئن در سال ۲۰۱۸ در منطقه‌ی وایپارا گرینسند، توسط باستان‌شناس آماتور لی لاو کشف شد.

دکتر «جرالد مایر» از موزه‌ی تاریخ طبیعی سنکنبرگ و همکارانش استخوان‌ها را آنالیز کرده و دریافتند که استخوان‌های کشف شده متعلق به یک گونه‌ی ناشناخته‌ی پنگوئن است. آن‌ها دریافتند که نزدیک‌ترین خویشاوند این گونه کراسوالیا اونینویلا است که از روی فسیل‌های کشف شده در قطب جنوب در سال ۲۰۰۰ شناخته شده است.

دکتر «پل اسکافیلد» از موزه‌ی کانتربری، می‌گوید: «پیدا کردن پرندگانی که از قطب جنوب و نیوزلند دارای نسبت‌های فامیلی نزدیک هستند نشان می‌دهد که در گذشته ارتباط نزدیکی بین این دو منطقه‌ی بزرگ وجود داشته است. زمانی که این گونه‌ها در قطب جنوب و نیوزلند زندگی می‌کرده‌اند، این دو مکان بسیار متفاوت از امروزه بوده‌اند؛ قطب جنوب پوشیده از جنگل بوده و هر دو منطقه دارای هوای گرم‌تری بوده‌اند.» استخوان‌های کشف شده از هر دو گونه‌ی کراسوالیا نشان می‌دهد که پاهای این دو گونه به نسبت پنگوئن‌های مدرن نقش مهم‌تری در شنا کردن این جانور ایفا می‌کرده‌اند و هنوز مانند پنگوئن‌های مدرن برای سر پا ایستادن سازگار نشده‌اند.

کراسوالیا وایپارنسیس در واقع پنجمین گونه‌ی پنگوئن باستانی است که در سایت گرینسند کشف می‌شود. دکتر مایر می‌گوید: «سایت گرینسند را می‌توان مهم‌ترین مکان روی زمین از جهت فسیل پنگوئن در عصر پالئوسن دانست. فسیل‌هایی که در این سایت کشف شده‌اند درک ما را از تکامل پنگوئن‌ها بسیار شفاف‌تر کرده‌اند. هنوز هم این کشفیات تمام نشده است و فسیل‌های دیگری نیز در نوبت تشریح هستند تا بتوان از روی آن‌ها گونه‌های جدیدی را شناسایی کرد.»

دکتر «وانسا پیتری» از موزه‌ی کانتربری، می‌گوید: «کشف دومین گونه از پنگوئن‌های غول‌پیکر از عصر پالئوسن را می‌توان شواهدی مبنی بر بزرگ بودن پنگوئن‌های اولیه دانست. این کشف می‌تواند ما را به این نظریه برساند که پنگوئن‌ها در ابتدای تکامل خود دارای اندازه‌ای بسیار بزرگ‌تر بوده‌اند.»
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com