رابطه‌ی عاطفی گربه‌های خانگی با صاحبانشان چگونه است؟

رابطه‌ی عاطفی گربه‌های خانگی با صاحبانشان چگونه است؟

رابطه‌ی عاطفی گربه‌های خانگی با صاحبانشان چگونه است؟
رابطه‌ی عاطفی گربه‌های خانگی با صاحبانشان چگونه است؟
مجله علمی ایلیاد - مطالعه‌ای که توسط محققین دانشگاه اورگان انجام شده است، نشان می‌دهد که گربه‌های خانگی نیز با صاحبانشان همان پیوندی را ایجاد می‌کنند که سگ‌ها و بچه‌های انسان با سرپرستان خود برقرار می‌کنند. دکتر «کریستین ویتاله» از بخش جانورشناسی دانشگاه ایالتی اورگان، می‌گوید: «دلبستگی گربه‌ها و سگ‌ها به انسان نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری رابطه‌ای مانند انسان و بچه‌های خود است. دلبستگی از نظر زیستی یک رفتار مناسب به حساب می‌آید. مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد که اگر گربه وابستگی به انسان داشته باشد، دلبستگی آن انعطاف‌پذیر است و اکثر گربه‌ها به انسان به‌عنوان منبع آسایش نگاه می‌کنند.»

مطالعه‌ی ما با مشاهده‌ی رفتار نوزادان با مادر خود پس از یک دوره‌ی کوتاه دوری و در یک محیط جدید شروع شده است. وقتی مادر برمی‌گردد، نوزادان آرام با آرامش به کند و کاو خود ادامه می‌دهند در حالی که نوزادان ناآرام دارای حالت‌هایی از اجتناب و یا چسبیدن به مادر از خود نشان می‌دهند.

این آزمایش در گذشته بر روی سگ‌ها و میمون‌ها نیز انجام شده بود. دکتر ویتاله و همکارانش تصمیم گرفتند این آزمایش را بر روی گربه‌ها نیز انجام دهند. ابتدا گربه و صاحب آن به مدت دو دقیقه در یک محیط جدید قرار داده شدند، سپس دو دقیقه از یکدیگر جدا شدند و در مرحله‌ی آخر مجدداً دو دقیقه پیش یکدیگر برگشتند و رفتارهای گربه مورد تحلیل قرار گرفت. از ۷۰ گربه‌ای که در این آزمایش شرکت داشتند، ۶۴.۳ درصد در گروه دلبستگی آرام قرار گرفتند و بقیه در گروه دلبستگی ناآرام جای گرفتند. نتایج نشان داد که رابطه‌ی گربه‌ها با صاحبان خود به طرز حیرت‌آوری به نوزاد انسان شبیه است.

دکتر ویتاله می‌گوید: «زمانی که نحوه‌ی دلبستگی بین گربه و صاحب آن پایه‌گذاری شد، به احتمال فراوان این دلبستگی به همان شکل در طول زمان باقی می‌ماند؛ حتی اگر مداخلات آموزشی نیز صورت بگیرد. گربه‌ها مانند بسیاری از حیوانات خانگی صفات خاصی را در زمان بلوغ نیز حفظ می‌کنند و وابستگی خود به انسان جهت مراقبت را نیز حفظ می‌کنند. در حال حاضر ما مطالعات خود را بر روی رفتارهای گربه‌های ساکن پناهگاه‌ها متمرکز کرده‌ایم.»

نتایج این مطالعات در مجله‌ی Current Biology منتشر شده است.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com