چرا با وجود بیشتر شدن بارش‌ها، باز هم دسترسی به آب سخت است؟

چرا با وجود بیشتر شدن بارش‌ها، باز هم دسترسی به آب سخت است؟

چرا با وجود بیشتر شدن بارش‌ها، باز هم دسترسی به آب سخت است؟
چرا با وجود بیشتر شدن بارش‌ها، باز هم دسترسی به آب سخت است؟
مجله علمی ایلیاد - تغییرات اقلیمی باعث می‌شود که درختان آینده بیش از درختان کنونی نیاز به آب داشته باشند و به همین خاطر، آب در دسترس برای زندگی مردم آمریکای شمالی و منطقه‌ی اوراسیا روز به روز کمتر می‌شود. اینها نتایج تحقیقاتی است که به رهبری محققین دانشگاه دارتموث انجام شده و در مجله‌ی Nature Geoscience منتشر شده است. این تحقیق نشان می‌دهد که هر چند طبق پیش‌بینی‌، بارش‌های این مناطق رو به افزایش هستند، ولی مردم ساکن این مناطق تنش‌های آبی را حس خواهند کرد.

در این مطالعه یکی از اصل‌های علم اقلیم به چالش کشیده می‌شود. این اصل می‌گوید که گیاهان موجب تَر شدن اقلیم آینده خواهند شد. دانشمندان تا کنون تصور می‌کردند که با افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن اتمسفر، مصرف آب گیاهان کاهش پیدا می‌کند و در دسترس بودن آب بیشتر می‌شود. استدلال آن‌ها این بود که تجمع دی‌اکسیدکربن باعث بسته شدن منفذهای برگ گیاهان می‌شود و به این ترتیب آب کمتری از دست می‌دهند و از این رو آب بیشتری برای بقیه باقی می‌ماند. یافته‌های جدید نشان می‌دهد که این داستان فقط در مناطق گرمسیری و بسیار مرتفع صحت دارد. در این مناطق آب تازه‌ی زیادی در دسترس است و رقابت برای آن بسیار کم است. در مناطقی که دورتر از ناحیه‌ی استوایی هستند، داستان متفاوت است و به علت تغییرات اقلیمی گیاهان باعث خشک‌تر شدن زمین می‌شوند.

«جاستین مانکین» از دارتموث، می‌گوید: «۶۰ درصد آبی که از زمین به اتمسفر فرستاده می‌شود از طریق گیاهان است. بنابراین هر چقدر مقدار گیاهان روی زمین بیشتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که آب کمتری برای مردم در دسترس است.»

در این مطالعه با استفاده از مدل‌های اقلیمی، اثر میزان بارش بر میزان در دسترس بودن آب مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا ثابت شده است که با افزایش دی‌اکسیدکربن اتمسفر، میزان نیاز گیاهان به آب برای فوتوسنتز کمتر می‌شود. در مرحله‌ی دوم ثابت شده است که هر چقدر گیاهان گرم‌تر شوند، باعث طولانی‌تر شدن فصول گرم می‌شوند و بدین ترتیب گیاهان زمان بیشتری برای رشد و مصرف آب دارند و باعث خشک شدن زمین می‌شوند. در قسمت سوم نیز اثبات شده است که با افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن رشد گیاهان افزایش می‌یابد و در نتیجه آب بیشتری نیز مصرف می‌شود که باز هم منجر به کم شدن آب در دسترس برای دیگران می‌شود. بنابراین در مناطق دور از استوا، گیاهان باعث کمتر شدن آب در دسترس می‌شوند.
مترجمویدا محمودی - مجله علمی ایلیاد
منبعsciencedaily.com