شنبه ۶ آبان ۹۶، ساعت ۱۰:۴۴ - مجله علمی - سلامت
پالس الکتریکی بی‌اثر در درمان درد کمر
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۳۰
شنبه ۶ آبان ۹۶، ساعت ۱۰:۰۷ - مجله علمی - فیزیک
نازک‌ترین هولوگرام سه‌بُعدی جهان ساخته شد.
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۳۱
شنبه ۶ آبان ۹۶، ساعت ۰۰:۲۱ - مجله علمی - نجوم و فضا
شناسایی سیاهچاله‌ای سیری‌ناپذیر با اختلال جزر و مدی
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۳۲
چهار‌شنبه ۳ آبان ۹۶، ساعت ۱۹:۳۷ - مجله علمی - سلامت
روشی جدید برای ترمیم و تثبیت استخوان‌های شکسته
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۳۳
پنج‌شنبه ۴ آبان ۹۶، ساعت ۲۰:۱۱ - مجله علمی - تکنولوژی
نقشه‌برداری از معادن زیرزمینی توسط پهپادها
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۳۴
پنج‌شنبه ۴ آبان ۹۶، ساعت ۲۱:۲۸ - مجله علمی - زندگی
انجام روزانه‌ی این سه کار بر عمر شما می‌افزاید.
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۳۵
پنج‌شنبه ۴ آبان ۹۶، ساعت ۱۹:۱۸ - مجله علمی - نجوم و فضا
تلاش‌های B.O.B برای اثبات موضوعی شبه‌علم؛ تخت بودن زمین!
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۳۶
چهار‌شنبه ۳ آبان ۹۶، ساعت ۲۱:۵۵ - مجله علمی - تاریخ
کتیبه‌ی ۳،۱۸۰ ساله از مردمان اسرارآمیز دریا
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۳۷
چهار‌شنبه ۳ آبان ۹۶، ساعت ۲۳:۲۶ - مجله علمی - سلامت
آثار داروی توهم‌زای باستانی بر نمونه‌های آزمایشگاهی
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۳۸
چهار‌شنبه ۳ آبان ۹۶، ساعت ۱۳:۳۳ - مجله علمی - نجوم و فضا
کلید کشف سیارات غول‌آسای فراخورشیدی
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۳۹