يكشنبه ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۰۹:۵۷ - مجله علمی - تکنولوژی
اتوماتیکا؛ ربات‌هایی که طبل، گیتار و پیانو می‌نوازند.
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۵۰
يكشنبه ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۱۰:۵۰ - مجله علمی - جانوران و گیاهان
کرمی هجده میلیون ساله که هرگز جفت‌گیری نکرده!
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۵۱
يكشنبه ۳۰ مهر ۹۶، ساعت ۱۰:۳۱ - مجله علمی - نجوم و فضا
منبع دوتایی امواج گرانشی؛ سیاه‌چاله‌های دوتایی
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۵۲
شنبه ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۰۹:۳۲ - مجله علمی - زمین
آلودگی کشتی‌های اقیانوس‌پیما، طوفان به‌پا می‌کنند!
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۵۳
شنبه ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۱۰:۱۵ - مجله علمی - فیزیک
دانشمندان اولین تماس ویدیویی با رمزگذاری کوانتومی را تولید کردند.
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۵۴
شنبه ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۱۰:۰۰ - مجله علمی - نجوم و فضا
نگاهی به کهکشان NGC1964 با تلسکوپ MPG/ESO
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۵۵
شنبه ۲۹ مهر ۹۶، ساعت ۱۰:۳۳ - مجله علمی - جانوران و گیاهان
انتظار دانشمندان از فرگشت قورباغه‌ها چیز دیگری بود!
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۵۶
پنج‌شنبه ۲۷ مهر ۹۶، ساعت ۱۹:۱۹ - مجله علمی - زندگی
مغز افراد دوزبانه سرعت بیشتری در محاسبات ریاضی دارد.
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۵۷
پنج‌شنبه ۲۷ مهر ۹۶، ساعت ۱۰:۳۶ - مجله علمی - انسان
سلول‌های زنده می‌توانند ساعت‌های درونی خودشان را داشته باشند.
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۵۸
پنج‌شنبه ۲۷ مهر ۹۶، ساعت ۱۹:۳۸ - مجله علمی - نجوم و فضا
تأثیر عجیب نور فرابنفش بر یخ در فضا
يكشنبه ۹ مهر ۹۶، ساعت ۲۱:۵۸ - مجله ادبی - حافظ - غزلیات
غزلیات حافظ - غزل شماره‌ی ۴۵۹