اگر شما دچار احساس گناه می‌شوید، احتمالاً قابل اعتمادتر خواهید بود.

اگر شما دچار احساس گناه می‌شوید، احتمالاً قابل اعتمادتر خواهید بود.

 
مجله علمی ایلیاد - با توجه به یافته‌های مطالعه‌ی روانشناختی جدید، افرادی که مستعد ابتلا به احساس گناه هستند، معمولاً افرادی هستند که می‌توان به آن‌ها بیشتر اعتماد کرد. «احساس گناه»، یکی از پیش‌بینی‌ کننده‌های قوی شخصیت قابل اعتماد است و علاوه بر این، وجود صفات دیگری مانند برون گرائی، اجتماعی بودن، سازگاری، روان رنجوری و باوجدان بودن را نیز در فرد آشکار می‌سازد.

در این مطالعه که در مجله‌ی Personality and Social Psychology منتشر شد، شرکت‌کنندگان بازی‌های مختلف اقتصادی را انجام دادند و نظرسنجی را تکمیل کردند که به محققان اجازه می‌داد تا رفتارها و نیات‌شان را که نشان‌دهنده‌ی میزان قابل اعتماد بودن‌شان بود، ارزیابی کنند. در این بازی‌ها، مشخص شد احتمال بیشتری وجود دارد که افرادی که دچار احساس گناه می‌شوند، نسبت به افرادی که دارای احساس گناه کمتری هستند، پول پیدا شده‌ی مردم را به آن‌ها بازگردانند.

محققان ادعا می‌کنند که این مطالعه، تحقیقی غیرعادی است، زیرا بیشتر تحقیقات قبلی بر روی آنچه که باعث می‌شد مردم بیشتر یا کمتر به یکدیگر اعتماد کنند، متمرکز بود. اما این کار بر آنچه که باعث می‌شود مردم قابل اعتمادتر باشند، متمرکز است.

محققان در بیانیه‌ای گفتند: «قابل اعتماد و اطمینان بودن برای برقراری روابط موثر و سازماندهی موثر امور حیاتی است. زمانی که افراد و موسسات، به افراد نادرستی اعتماد می‌کنند، دچار هزینه‌های سنگینی می‌شوند، لذا این هزینه‌ها از طریق مشارکت با افراد قابل اعتمادتر کاهش خواهد یافت. یافته‌های ما باعث به راه افتادن مطالعات قابل توجهی در مورد اعتماد می‌شود و باعث درک عمیق‌تر ما از قابل اعتماد بودن می‌شود. در واقع نتایج ما نشان می‌دهد که افرادی با احساس گناه، قابل اعتمادتر هستند.»

محققان در ادامه توضیح می‌دهند که تمایل به احساس گناه، همان احساس گناه نیست. احساس گناه، یک واکنش احساسی نسبت به اشتباه است و معمولاً باعث ایجاد واکنش‌هایی برای جبران خسارت می‌شود. اما مستعد ابتلا به احساس گناه بودن  به پیش‌بینی احتمال گناه کردن در برخی از تخلفات آینده باز می‌گردد، بنابراین افراد مستعد ابتلا به احساس گناه ترجیح می‌دهند از ابتدا مرتکب گناه نشوند.

نکته مهم این است که احساس گناه کردن را می‌توان به مردم آموخت. در یکی از آزمایشات انجام شده، از تعدادی از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود تا یک قانون رفتاری را مطالعه کنند، در حالی که از دیگران خواسته شد تا متنی را در مورد اهمیت مراقبت از خود مطالعه نمایند. کسانی که آموزش دیده بودند تا مسئولانه رفتار کنند، نسبت به الباقی افراد، پول مردم را بیشتر به آن‌ها باز می‌گرداندند.

محققان گفتند: «تحقیقات ما نشان می‌دهد اگر می‌خواهید کارکنان‌تان ارزش اعتماد را درک کنند، باید مطمئن شوید که آن‌ها در رفتار خود احساس مسئولیت می‌کنند و از آن‌ها انتظار داشته باشید که در مورد اشتباهات‌شان احساس گناه کنند.»

به نظر می‌رسد که ادعای قدیمی که بیان می‌داشت قابل اعتماد ساختن کسی با اعتماد به او به دست می‌آید، چندان درست نیست و احساس گناه دارای تاثیر بیشتری است.
 
نوشته: آلفردو کارپینتی
ترجمه: سهیلا دوست‌پژوه - مجله علمی ایلیاد
منبع: iflscience.com