تاثیرات مثبت و منفی اجتماعی الکل بر روی انسان

تاثیرات مثبت و منفی اجتماعی الکل بر روی انسان

تاثیرات مثبت و منفی اجتماعی الکل بر روی انسان
تاثیرات مثبت و منفی اجتماعی الکل بر روی انسان
مجله علمی ایلیاد - نوشیدن بیش از حد مشروبات الکلی عوارض فراوانی مانند سردرد، بی‌خوابی و فراموشی را در پی دارد، ولی می‌توان گفت که پس از چند ساعت حافظه به جای اول خود برمی‌گردد. الکل باعث می‌شود انسان کارهایی را بکند و حرف‌هایی را بزند که در حالت عادی آن‌ها را انجام نمی‌داد. برخی از افراد برای اینکه شجاعت و اشتیاق خود را در یک قرار کاری و یا رخداد اجتماعی بالا ببرند، الکل مصرف می‌کنند. آن‌ها تصور می‌کنند که با این کار اعصاب آرام می‌شود و اعتماد به نفس بالا می‌رود. شاید به این خاطر است که الکل اثر سرکوب کنندگی احساسات دارد و باعث می‌شود فرد احساس آرامش کند.

به هر حال، همه‌ی اثراتی که الکل از خود به جای می‌گذارد مثبت نیستند. رابطه‌ی بین مصرف الکل و رفتارهای ضداجتماعی تا کنون به دفعات مستند شده است. دانشمندان بر این عقیده هستند که افراد الکلی در زمانی که مست هستند، رفتار متفاوتی دارند؛ زیرا موقعیت‌های اجتماعی را به اشتباه تفسیر می‌کنند و حس همدردی خود را از دست می‌دهند.

وقتی کسی که شرب خمر کرده است کاری را اشتباه انجام می‌دهد با گفتن اینکه «تو تحت تاثیر الکل هستی» در واقع اجازه می‌دهیم این توجیه همه‌گیر شود، ولی تحقیقات نشان داده است که گویندگان این جمله در واقع در حال تصویرسازی اشتباه از یک انسان مست هستند.

تحقیقات نشان داده است که الکل بر روی حس همدردی اثر می‌گذارد و قدرت پاسخگویی به احساسات دیگران را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، ولی الزاماً باعث تغییر در استانداردهای اخلاقی افراد نمی‌شود. دانشمندان طی یک مطالعه‌ی گسترده، به شرکت کنندگان الکل داده‌اند و سپس حس همدردی و تصمیمات اخلاقی آن‌ها را بررسی کرده‌اند. پس از اینکه میزان مصرف الکل بالا رفت، قدرت پاسخگویی افراد به احساسات کاهش پیدا کرد و هر چه میزان مصرف الکل بالاتر رفت، قدرت پاسخگویی افراد به احساسات دیگران نیز بیشتر کاهش پیدا کرد.

قبل از نوشیدن الکل، شرکت کنندگان استانداردهای اخلاقی خود را تشریح کرده بودند. بررسی‌ها نشان دادند که قضاوت افراد در موقعیت‌های اخلاقی پس از نوشیدن الکل تغییر نمی‌کند. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که هر چند افراد تصور می‌کنند الکل شخصیت آن‌ها را تغییر می‌دهد، ولی اینطور نیست و اخلاقیات افراد مانند قبل از نوشیدن الکل خواهد بود.

نتایج این مطالعات در مجله‌ی Psychopharmacology چاپ شده است.
مترجمامید محمدی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com