کدام انسان‌ها بیشتر به دیگران کمک می‌کنند؟

کدام انسان‌ها بیشتر به دیگران کمک می‌کنند؟

کدام انسان‌ها بیشتر به دیگران کمک می‌کنند؟
کدام انسان‌ها بیشتر به دیگران کمک می‌کنند؟
مجله علمی ایلیاد - طبق تحقیقات جدید، در محلاتی که جمعیت آن‌ها را افراد تحصیل‌کرده و افراد دارای شغل‌های بااعتبار تشکیل می‌دهد، نوع‌دوستی رایج‌تر است. «وستلاک» و همکارانش گوناگونی‌های شدید و نظام‌مندی را در تمایلات نوع‌دوستانه در حومه‌های شهری با ویژگی‌های متفاوت اجتماعی-اقتصادی یافتند. به نظر می‌رسد این گوناگونی به وسیله‌ی تحصیلات و سطح شغلی ساکنان در حومه‌ی شهر، شرطی شده و دائماً تحت تاثیر منابع اقتصادی یا میزان جرم و جنایت نیست.

نوع‌دوستی یک صفت جهانی بشر است، اما درمورد تنوع درون جمعیتیِ آن اطلاعات کمی داریم. وضعیت اجتماعی- اقتصادی تاثیر مثبتی بر نوع‌دوستی دارد، اما متغیرهای خاص اجتماعی-اقتصادی، نظیر منابع اقتصادی، تحصیلات، شغل و میزان جُرم، در پس این رابطه هنوز مبهم است. دکتر «سیریل گروتر» پژوهشگر دانشکده‌ی علوم انسانی دانشگاه وسترن استرالیا، می‌گوید: «تمایل فرد برای کمک به افراد غریبه به محیط اجتماعی- اقتصادی او بستگی دارد. اما دقیقاً چه چیزی در وضعیت اجتماعی-اقتصادی وجود دارد که باعث می‌شود مردم هدفشان را به سمت کمک به یک فرد غریبه تغییر دهند؟»

دکتر گروتر و همکارانش در این مطالعه از «تکنیک نامه‌ی گمشده» استفاده کردند تا رابطه‌ی بین انواع متغیرهای اجتماعی-اقتصادی و تمایل به کمک به غریبه را بررسی کنند. آنها می‌گویند: «در مجموع ششصد نامه در بیست حومه‌ی شهر پرث، در غرب استرالیا، توزیع شد. این حومه‌ها بر اساس تعدادی معیار گزینشی انتخاب شد، مانند؛ بزرگ‌تر از سه چهارم حاشیه‌ی شهر باشد، عاری از هرگونه کیفیت‌های روستایی باشد و اندازه‌ی کافی برای توزیع سی نامه داشته باشد. نامه‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که گویی فرستنده به‌طور تصادفی از آدرس اشتباهی برای گیرنده استفاده کرده یا اینکه هنگام نوشتن آن اشتباهی صورت گرفته. آدرس فرستنده پشت نامه نوشته شده بود، به‌طوری که اگر گیرندگانِ نامه تصمیم به اقدامی نوع‌دوستانه می‌گرفتند، می‌توانستند نامه را به فرستنده بازگردانند.»

نتایج نشان می‌دهد که میزان جُرم  و جنایت و منابع اقتصادی با احتمال بازگرداندن نامه ارتباطی نداشت. در عوض، وضعیت تحصیلات و وضعیت شغلی بود که تاثیر مثبت عمیقی بر رفتارِ کمک‌ کردن داشت. دکتر گروتر می‌گوید: «دلیل دقیق رواج نوع‌دوستی در مناطقی که دارای افراد بسیار تحصیل‌کرده و دارای شماغل با درجه‌ی بالا است، باید بیشتر مورد بررسی قرار بگیرد. اما این نتایج، نگاه جالبی به نگرش جامعه ارائه می‌دهد و ممکن است به توسعه و مداخله‌ی سیاست هم ارتباط داشته باشد.»

این مطالعه در مجله‌ی Evolutionary Human Sciences چاپ شده است.
مترجمزهرا جهانبانی - مجله علمی ایلیاد
منبعsci-news.com