گونه‌های نادر حیوانات و گیاهان نیز زاغه‌نشین می‌شوند!

گونه‌های نادر حیوانات و گیاهان نیز زاغه‌نشین می‌شوند!

گونه‌های نادر حیوانات و گیاهان نیز زاغه‌نشین می‌شوند!
گونه‌های نادر حیوانات و گیاهان نیز زاغه‌نشین می‌شوند!
مجله علمی ایلیاد - مرجان‌ها از جمله جوامع اکولوژیکی هستند که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یک تیم تحقیقاتی بین‌المللی که کارشناسان اسپانیایی در آن شرکت داشتند، نشان داده که در ۹۰ درصد جوامع گیاهی و جانوری مورد مطالعه، گونه‌های پراکنده ارتباط مکانی با هم داشتند.

محققان می‌گویند: «جوامع گیاهی و جانوری مانند شهرها، زاغه‌ها، یا محلات قومی سازمان‌دهی شده‌اند. این سازمان‌دهی می‌تواند به‌خاطر تداوم گونه‌های نادر باشد، تا بتوانند از فشار رقابتی فراوان‌ترین گونه‌ها اجتناب کنند؛ اجتناب یا به دلیل همکاری با یکدیگر، یا به دلیل ترجیح دادن ریزبوم‌های خاص و یا هر دوی این‌ها به طور همزمان بوده است.»

نتایج این تحقیق که در مجله‌ی Nature Ecology & Evolution منتشر شد، توضیحی کلی در مورد حفظ تنوع زیستی در محیط‌های رقابتی ارائه می‌دهد و اصل محرومیت رقابتی را توضیح می‌دهد که به موجب آن، گونه‌هایی که توانایی‌های رقابتیِ کمتری دارند، باید توسط رقیبانِ کارآمدتر حذف شوند. زیست‌شناسان می‌گویند: «این الگو می‌تواند توضیح دهد که گونه‌هایی که برای منابع مشابهی رقابت می‌کنند، چطور می‌توانند همزیستی داشته باشند.»


از حفاظت تا مطالعه‌ی بیماری‌ها

برای انجام این مطالعه، بیش از سیصد جامعه‌ی اکولوژیکی در سراسر جهان شامل خزه‌ها، گیاهان، درختان، حشرات، آراکنیدها و مرجان‌ها، مورد بررسی قرار گرفتند. محققان می‌گویند برای شناسایی زاغه‌ها یا گروه‌ها از تئوری شبکه استفاده کردند، در حالی که برای مطالعه‌ی مکانیزم‌های ایجادشده توسط آن‌ها از شبیه‌سازی‌هایی عددی استفاده کردند. نتایج این شبیه‌سازی‌ها، تایید می‌کند که برای توضیح الگوهای همزیستیِ مشاهده‌شده در سراسر جهان، گروه‌بندی بین گونه‌های پراکنده ضروری است.

این یافته‌ها پیامدهای عمیقی در درک شکل‌گیری جوامع اکولوژیکی دارد. کارشناسان در میان برنامه‌های خود، برنامه‌های حفاظت و یا حتی مطالعه‌ی بیماری‌های انسانی مربوط به میکروبیوم روده را برجسته می‌کنند؛ این همان جایی است که همزیستیِ گونه‌ها ضروری است.

محققان می‌گویند: «با این حال، مکانیزم‌ها و تعاملات خاصی که موجب ایجاد ارتباطات گونه‌های نادر می‌شود، هنوز ناشناخته است که این امر نیز موجب ایجاد برنامه‌ی تحقیقاتی جدیدی در حوزه‌های مختلف علوم حیات می‌شود.»
مترجمزهرا جهانبانی - مجله علمی ایلیاد
منبعscitechdaily.com