خرید ملک موروثی

خرید ملک موروثی

خرید ملک موروثی
 اگرقصدخرید املاک موروثی دارید ،بایستی در هنگام انجام مذاکرات مقدماتی و تنظیم مبایعه نامه به نکات ذیل توجه و دقت کافی به عمل آورده تا در آینده با مشکل مواجه نگردید.
 ۱- ارائه اصل سند مالکیت
 ۲- لزوم ارائه گواهی حصر وراثت
۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله 
۴- لزوم ارائه مفاصا حساب مالیات بر ارث
 ۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث 
۶ -ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور
 ۷ -پرداخت سهم هر یک از مراسم از مبلغ معامله 
۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی
 ۹- درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه ،قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث ،وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله.
مشاوره رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از دانشگاه های استرالیا،آمریکا،کانادا،انگلستان ، نیوزیلند و مالزی
در صورتی که مایلید شرایط شما جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، توسط مشاورین باتجربه و متخصص موسسه «ایلیاد بین‌الملل» ارزشیابی گردد، فرم مشاوره زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت اطلاعات، حداکثر طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت. قابل توجه است که موسسه ایلیاد بین‌الملل دارای مجوز اعزام دانشجو از وزارت علوم ایران می‌باشند.