بررسی وتحلیل شرکت های تضامنی

بررسی وتحلیل شرکت های تضامنی

 
شرکت تضامنی :شرکتی است که تقریبا همه کشورها از این نوع شرکت استفاده میکنند .اصول و قواعد آن معمولا بین المللی است که حقوق ایران نیز ازقانون تجارت فرانسه پیروی میکند وبسیاری از قواعد آن را در متن قانون تجارت مورد توجه قرارداده است که ویژگی های شرکت های تضامنی بشرح ذیل میباشد:
1- تعداد شرکاء در شرکت تضامنی : حداقل شرکاء دونفر ودررابطه با حداکثر محدویتی وجود ندارد ولی عملا با بررسی شرکتهایی که در ایران فعال هستند بندرت شرکتی وجود دارد که تعداد آن بیش از پنج نفر باشند..معمولا روابط خانوادگی وشناختی که شرکاءنسبت به یکدیگر دارند دراین نوع شرکتها کاملا مشخص وآشکار است.
2-مسِئولیت شرکت تضامنی: به استناد مواد 116 و  124  قانون تجارت نامحدود است براساس این دو ماده طلبکاران ابتدا مکلفند به اموال شرکت مراجعه نموده ودرصورتی که اموال شرکت پاسخگوی طلبشان نباشد آنها میتوانندبه تک تک شرکای تضامنی  بطوریکه به هریک ازآنها برای مطالبه ی کل طلب خود مراجعه نمایند.
3- خروج از شرکت: به استناد ماده 123  قانون تجارت خروج شریک از شرکت تضامنی فقط در صورتی پذیرفته خواد بود که :
الف)همه شرکا با خروج او موافقت نمایند.
ب)درروزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار شرکت این موضوع اطلاع رسانی شده باشد درغیر اینصورت خروج او غیرقانونی و در مقابل طلبکاران آتی نیز مسئول شناخته خواهد شد.
4-انتقال سهم الشرکه :درمواردقراردادی  رضایت تمام شرکا لازم میباشد ودرموارد قهری(فوت)به استناد ماده 139 ق.ت  با رضایت همه ی شرکاءورضایت وراث امکانپذیر خواهد بود.
5-سرمایه شرکت تضامنی:به استناد ماده 118 ق.ت مجموع سرمایه هایی ست که شرکاءبه صورت نقدی وغیر نقدی وارد شرکت میکنند و بمحض واریز به حساب شرکت شخصیت حقوقی شرکت تضامنی شکل خواهد گرفت.
6-اسم شرکت تضامنی: حتما باید نام شرکت  به علاوه نوع شرکت "شرکت تضامنی"درکنار نام شرکت قید شود. در سر برگ فاکتور وتابلو شرکت نیز اشاره به قید تضامنی الزامیست.
7-موضوع شرکت تضامنی:در قالب مواد 2و3 ق.ت انجام موضوعات تجاری پیش بینی شده است عدم انجام موضوعات تجاری نمیتواند در قالب شرکت تضامنی مطرح شود.
8-شرکت نامه شرکت تضامنی:  به استناد ومواد 47و48 ق.ت چکیده ای از فعالیتهای شرکت در راستار موضوع شرکت وحدود واختیارات مدیر شرکت در آن درج شده باید در دفتر اسناد رسمی بصورت سند رسمی تنظیم شده باشد.
9-نحوه اداره شرکت تضامنی : باتوجه به اینکه در شرکتهای تضامنی غالبا تعدادشرکاء کم است به این واسطه شرکای تضامنی یکنفر را بعنوان مدیر شرکت انتخاب و به او حق امضاء میدهند بطوریکه اسناد تعهد آور شرکت توسط انجام میگیرد در مواردیکه تعداد شرکاء 2یا3 نفر باشد غالبا کلیه اقدامات شرکت بوسیله همه ی شرکاء صورت میگیرد که این موضوع باید در روزنامه رسمی نسبت به اشخاص ثالث (طلبکاران)اطلاع رسانی شود 
مشاوره رایگان اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی از دانشگاه های استرالیا،آمریکا،کانادا،انگلستان ، نیوزیلند و مالزی
در صورتی که مایلید شرایط شما جهت ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، توسط مشاورین باتجربه و متخصص موسسه «ایلیاد بین‌الملل» ارزشیابی گردد، فرم مشاوره زیر را تکمیل نمایید. پس از دریافت اطلاعات، حداکثر طی دو روز کاری با شما تماس خواهیم گرفت. قابل توجه است که موسسه ایلیاد بین‌الملل دارای مجوز اعزام دانشجو از وزارت علوم ایران می‌باشند.