-اقسام مختلف هزینه دادرسی 

-اقسام مختلف هزینه دادرسی 
- مورد اول: بهای ورقه دادخواست است که هر برگ یکصد ریال می باشد .در بند ۶ ماده ۳ قانونوصول بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه ها و هیئت های حلاختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر یکصد ریال تعیین می گردد.
 
- مورد دوم: هزینه دادخواست است که برای هر دادخواست، صرف نظر از تعداد نسخ صفحات نوعدعوا مالی و غیرمالی اصحاب آن، چه دادخواست بدوی باشد یا شکایت از رای یعنی واخواهیتجدیدنظر, فرجام و اعتراض شخص ثالث یک هزار ریال می باشد که باید به صورتتمبر به دادخواست الصاق و ابطال گردد .
- مورد سوم: هزینه تطبیق اوراق هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالتاداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور (مانند گواهی تقدیم دادخواست )در هر مورد (برای هربرگ) 2000ریال است که باید به صورت تمبر بر آن الصاق و ابطال شود بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول.
- مورد چهارم :هزینه دادرسی به مفهوم اخص کلمه نحوه محاسبه این هزینه که هزینه احکام وقرارها تلقی می شود با توجه به اینکه دعوا مالی یا غیرمالی است متفاوت است .
 
هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی: در دعاوی غیر مالی صرف نظر کردن از اینکه دعوا در مرحلهبدوی یا شکایت از رای باشد ،به موجب بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول در کلیه مراجع قضایی، پنج هزارریال
هزینه دادرسی در دعاوی مالی :
در مرحله بدوی چنانچه خواسته تا مبلغ 20/000/001ریال  تعیین یا تقویم شده باشد .
هزینه دادرسی در دعاوی مالی در مرحله بدوی 3/5درصد ارزش خواسته و در مرحله تجدیدنظر و واخواهی4/5درصد و هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی اعاده دادرسی واعتراض شخص ثالث 5/5درصد محکوم  به و در دعاوی غیر مالی مربوط به اموال غیرمنقول و امور تجاری و شرکت‌ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول و تغییرات قانون بودجه ۹۶ میباشد.
 
- هزینه دادرسی دعاوی مالی: در مرحله بدوی هزینه این دعاوی در این مرحله  بر اساس خواستهبه نحوی که در دادخواست تقویم  یاتعیین گردیده وصول می‌شود قسمت الف بند ۱۲ ماده ۳وصول .
مگر در دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول و سایر دعاوی راجع به اموال غیر منقول که بدون توجهبه تقویم خواسته در دادخواست هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک در منطقه مزبورمحاسبه و باید پرداخت شود فرازدوم قسمت ج بند ۱۲ ماده ۳ وصول .  
 
 
مجله ایلیاد رادر اینستاگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر تلگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر آپارات دنبال کنید...مطالب مشابه● مطالب حقوقی● آشنایی با شروع طرح شکایت در دادگاه● شکایت به دادگاه چگونه مطرح میشود؟● شرایط دادخواست● موارد توقیف دادخواست● آیین دادرسی مدنی● تدلیس(دروغگویی)● نکاتی چند از حقوق مدنی● حقوق تجارت شرایط شرکت● بغی چیست؟جدیدترین مطالب● چگونه علائم آندومتریوز را تشخیص دهیم؟● چگونه علم روز شیزوفرنی را پیش‌بینی می‌کند؟● سال ۱۳۹۹ گرم‌ترین سال تاریخ بوده است● چطور در کار تمرکز خود را حفظ کنیم؟● آیا ماه بر روی خواب انسان تاثیری دارد؟● چگونه بیماری آمفیزم را درمان کنیم؟● کووید۱۹ می‌تواند باروری مردان را کاهش دهد● چگونه پف چشم‌ را برطرف کنیم؟● چرا صرف غذا در جمع خانواده، از اهمیت بالایی برخوردار است؟● چگونه سگ‌ها پا به قاره‌ی آمریکا گذاشتند؟● چطور برای اسباب‌کشی برنامه‌ریزی کنیم؟● آیا میدان مغناطیسی زمین، نئاندرتال‌ها را منقرض کرد؟● چگونه شانه دررفته را درمان کنیم؟● کشف دورترین جرم در منظومه‌ی شمسی● چگونه اضافه وزن ناشی از زایمان را کاهش دهیم؟● ماری‌جوانا چه تاثیری بر روی خلاقیت دارد؟● چه کسانی کمتر الکل و دخانیات مصرف می‌کنند؟● چطور مهارت‌های اجتماعی‌مان را افزایش دهیم؟● چرا این منظومه‌ی فراخورشیدی عجیب است؟● چگونه ریفلاکس ادراری را در کودکان تشخیص دهیم؟