-اقسام مختلف هزینه دادرسی 

-اقسام مختلف هزینه دادرسی 
- مورد اول: بهای ورقه دادخواست است که هر برگ یکصد ریال می باشد .در بند ۶ ماده ۳ قانونوصول بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه ها و هیئت های حلاختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر یکصد ریال تعیین می گردد.
 
- مورد دوم: هزینه دادخواست است که برای هر دادخواست، صرف نظر از تعداد نسخ صفحات نوعدعوا مالی و غیرمالی اصحاب آن، چه دادخواست بدوی باشد یا شکایت از رای یعنی واخواهیتجدیدنظر, فرجام و اعتراض شخص ثالث یک هزار ریال می باشد که باید به صورتتمبر به دادخواست الصاق و ابطال گردد .
- مورد سوم: هزینه تطبیق اوراق هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالتاداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور (مانند گواهی تقدیم دادخواست )در هر مورد (برای هربرگ) 2000ریال است که باید به صورت تمبر بر آن الصاق و ابطال شود بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول.
- مورد چهارم :هزینه دادرسی به مفهوم اخص کلمه نحوه محاسبه این هزینه که هزینه احکام وقرارها تلقی می شود با توجه به اینکه دعوا مالی یا غیرمالی است متفاوت است .
 
هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی: در دعاوی غیر مالی صرف نظر کردن از اینکه دعوا در مرحلهبدوی یا شکایت از رای باشد ،به موجب بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول در کلیه مراجع قضایی، پنج هزارریال
هزینه دادرسی در دعاوی مالی :
در مرحله بدوی چنانچه خواسته تا مبلغ 20/000/001ریال  تعیین یا تقویم شده باشد .
هزینه دادرسی در دعاوی مالی در مرحله بدوی 3/5درصد ارزش خواسته و در مرحله تجدیدنظر و واخواهی4/5درصد و هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی اعاده دادرسی واعتراض شخص ثالث 5/5درصد محکوم  به و در دعاوی غیر مالی مربوط به اموال غیرمنقول و امور تجاری و شرکت‌ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول و تغییرات قانون بودجه ۹۶ میباشد.
 
- هزینه دادرسی دعاوی مالی: در مرحله بدوی هزینه این دعاوی در این مرحله  بر اساس خواستهبه نحوی که در دادخواست تقویم  یاتعیین گردیده وصول می‌شود قسمت الف بند ۱۲ ماده ۳وصول .
مگر در دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول و سایر دعاوی راجع به اموال غیر منقول که بدون توجهبه تقویم خواسته در دادخواست هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک در منطقه مزبورمحاسبه و باید پرداخت شود فرازدوم قسمت ج بند ۱۲ ماده ۳ وصول .  
 
 
مجله ایلیاد رادر اینستاگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر تلگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر آپارات دنبال کنید...مطالب مشابه● مطالب حقوقی● آشنایی با شروع طرح شکایت در دادگاه● شکایت به دادگاه چگونه مطرح میشود؟● شرایط دادخواست● موارد توقیف دادخواست● آیین دادرسی مدنی● تدلیس(دروغگویی)● نکاتی چند از حقوق مدنی● حقوق تجارت شرایط شرکت● بغی چیست؟جدیدترین مطالب● چگونه بی‌حسی پا و انگشتان پا را درمان کنیم؟● ویروسی که انرژی مورد نیاز خود را تولید می‌کند● چرا پیدا کردن حیات بر روی مریخ خبر بدی است؟● چطور تسمه تایم ماشین را عوض کنیم؟● چگونه علائم کم کاری تیروئید را تشخیص دهیم؟● ساخت انعطاف‌پذیرترین گجت پوشیدنی● شاخص بارز کرونا ویروس؛ بهبود سریع‌تر، مصونیت طولانی‌تر● چطور سوراخ‌های موجود در دیوار را پنهان کنیم؟● نتایج انتخابات، بر روی سلامت مردم چه تاثیری دارد؟● چگونه بیماری سِوِر در کودکان را درمان کنیم؟● همه‌ی کهکشان‌ها در حال گرم‌تر شدن هستند● چگونه نفرت از کسی را از بین ببریم؟● آیا جهش بزرگ می‌تواند انفجار بزرگ را به‌چالش بکشد؟● مهاجرت زودهنگام حیوانات سرزمین شمالگان● چطور قرمزی چشم را از بین ببریم؟● ستاره‌ها مرکز کهکشان راه‌شیری را تسخیر کرده‌اند● روشی جدید برای اندازه‌گیری استرس● چطور مهارت‌ محاسبات‌ ذهنی‌مان را بهبود دهیم؟● رژیم غذایی دوران مدرسه چه تاثیری بر روی قد دانش‌آموزان دارد؟● چطور وجود فتق در بدن را تشخیص دهیم؟