-اقسام مختلف هزینه دادرسی 

-اقسام مختلف هزینه دادرسی 
- مورد اول: بهای ورقه دادخواست است که هر برگ یکصد ریال می باشد .در بند ۶ ماده ۳ قانونوصول بهای اوراق دادخواست و اظهارنامه و برگ اجرائیه احکام دادگاه ها و هیئت های حلاختلاف موضوع قانون کار که طبق نمونه از طرف دادگستری تهیه می شود هر یکصد ریال تعیین می گردد.
 
- مورد دوم: هزینه دادخواست است که برای هر دادخواست، صرف نظر از تعداد نسخ صفحات نوعدعوا مالی و غیرمالی اصحاب آن، چه دادخواست بدوی باشد یا شکایت از رای یعنی واخواهیتجدیدنظر, فرجام و اعتراض شخص ثالث یک هزار ریال می باشد که باید به صورتتمبر به دادخواست الصاق و ابطال گردد .
- مورد سوم: هزینه تطبیق اوراق هزینه تطبیق اوراق با اصل آنها در دفاتر دادگاه‌ها و دیوان عدالتاداری و سایر مراجع قضایی و گواهی صادره از دفاتر کلیه مراجع مذکور (مانند گواهی تقدیم دادخواست )در هر مورد (برای هربرگ) 2000ریال است که باید به صورت تمبر بر آن الصاق و ابطال شود بند ۱۷ ماده ۳ قانون وصول.
- مورد چهارم :هزینه دادرسی به مفهوم اخص کلمه نحوه محاسبه این هزینه که هزینه احکام وقرارها تلقی می شود با توجه به اینکه دعوا مالی یا غیرمالی است متفاوت است .
 
هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی: در دعاوی غیر مالی صرف نظر کردن از اینکه دعوا در مرحلهبدوی یا شکایت از رای باشد ،به موجب بند ۱۳ ماده ۳ قانون وصول در کلیه مراجع قضایی، پنج هزارریال
هزینه دادرسی در دعاوی مالی :
در مرحله بدوی چنانچه خواسته تا مبلغ 20/000/001ریال  تعیین یا تقویم شده باشد .
هزینه دادرسی در دعاوی مالی در مرحله بدوی 3/5درصد ارزش خواسته و در مرحله تجدیدنظر و واخواهی4/5درصد و هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله فرجام خواهی اعاده دادرسی واعتراض شخص ثالث 5/5درصد محکوم  به و در دعاوی غیر مالی مربوط به اموال غیرمنقول و امور تجاری و شرکت‌ها یک میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول و تغییرات قانون بودجه ۹۶ میباشد.
 
- هزینه دادرسی دعاوی مالی: در مرحله بدوی هزینه این دعاوی در این مرحله  بر اساس خواستهبه نحوی که در دادخواست تقویم  یاتعیین گردیده وصول می‌شود قسمت الف بند ۱۲ ماده ۳وصول .
مگر در دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول و سایر دعاوی راجع به اموال غیر منقول که بدون توجهبه تقویم خواسته در دادخواست هزینه دادرسی بر اساس ارزش معاملاتی ملک در منطقه مزبورمحاسبه و باید پرداخت شود فرازدوم قسمت ج بند ۱۲ ماده ۳ وصول .  
 
 
مجله ایلیاد رادر اینستاگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر تلگرام دنبال کنید...مجله ایلیاد رادر آپارات دنبال کنید...مطالب مشابه● تعریف نفقه وشرایط تعلق آن ● انواع جرایم علیه امنیت● مطالب حقوقی● نحوه ازدواج دختر بدون اذن پدر از زبان قانون مدنی در ایران● آشنایی با شروع طرح شکایت در دادگاه● شکایت به دادگاه چگونه مطرح میشود؟● شرایط دادخواست● موارد توقیف دادخواست● آیین دادرسی مدنی● تدلیس(دروغگویی) جدیدترین مطالب● چطور از ترومبوز سیاهرگی عمقی پیشگیری کنیم؟● قویترین میدان مغناطیسی پایدار در جهان ساخته شد● پنجره‌ای جدید به کیهان اولیه باز شد● احتمال وجود حیات فرازمینی بیش از حد انتظار ماست● چگونه از رشد ناخن‌ در گوشت پا جلوگیری کنیم؟● اخبار حقوقی : معیار " تراز " قبولی در آزمون وکالت● جیمز وب شکارچی را شکار کرد● تفاوت مغز ما و نئاندرتال‌ها در چیست؟● چطور کفش‌های سفید را تمیز کنیم؟● کشفی مهم؛ شاید دیگر نیازی به واکسن کرونا نباشد● دارت ناسا، به‌سوی سیارکی نشانه رفته است● برنامه‌ی بشر برای تولید اکسیژن بر روی مریخ چیست؟● آیا مادون‌قرمز رویای نیکولا تسلا را محقق می‌کند؟● چطور علائم زوال عقل پیری را بشناسیم؟● اولین واکسن استنشاقی کرونا مجوز استفاده گرفت● نقش گیاهان در تکامل زمین چیست؟● انسان‌تباران از چه زمانی روی دو پا راه می‌رفته‌اند؟● چگونه زندگی‌مان را از یکنواختی در بیاوریم؟● تصویر خارق‌العاده جیمز وب از بندپای کیهانی● طوفان‌ها چگونه نامگذاری می‌شوند؟