مطالب حقوقی
آشنایی با شروع طرح شکایت در دادگاه
شکایت به دادگاه چگونه مطرح میشود؟
شرایط دادخواست
موارد توقیف دادخواست
آیین دادرسی مدنی
تدلیس(دروغگویی) در ازدواج
تدلیس(دروغگویی)
نکاتی چند از حقوق مدنی
حقوق تجارت شرایط شرکت
بغی چیست؟
افساد فی الارض چیست؟
تفاوت دیه با ارش
روشهای پیشگیری ازجعل چک
آشنایی با مراجع رسیدگی قضایی
مسئولیت پزشکی از جنبه حقوقی
آیا ترساندن دیگران جرم بحساب می آید؟
انحصار وراثت دیه چگونه است؟
پرسش و پاسخ حقوقی
تفاوت مسئولیت ظهر نویس با مسئولیت ضامن در اسناد تجاری مانند چک وسفته
مجازات مزاحمت برای خانم هادر اماکن عمومی
نکاتی راجع به آپارتمان نشینی
طرح کاهش سقف مهریه تا ۱۴ سکه در مجلس
اگر صاحب چک فوت کند تکلیف چیست؟
قرارداد صلح عمری
استرداد هزینه پرداخت به اشتباه به دیگری
هزینه دادرسی ضمانت اجرای دعاوی واهی
هزینه دادرسی پس از افزایش خواسته
بررسی استرداد دادخواست ومعافیت دادگاه از رسیدگی و صدور حکم
- موارد معافیت از پرداخت هزینه دادرسی

مواردیکه شامل اسناد تجاری مانند چک میشوند

مواردیکه شامل اسناد تجاری مانند چک میشوند
1-وصف تجریدی بودن:به این معناست که به صرف صدور سند تجاری چک از ناحیه صادر کننده و قرار گرفتن آن در دست دارنده قرینه ای دال بر مدیون بودن صادر کننده به دارنده است مگر اینکه اثبات شود چک از طریق نا مشروع و غیر قانونی بدست آمده است.
توجه : به کسی که چک را در دست دارد دارنده ی با حسن نیت میگویند.
2-وصف تنجیزی بودن:یعنی در هر صورت چک باید پرداخت شود و ربطی به اختلافات طرفین ندارد بطور مثال :شخص (الف )چک رادر وجه شخص( ب) صادر میکند وشخص( ب) چک را ظهر نویسی کرده به شخص( ج) میدهد وشخص( ج) به بانک مراجعه کرده و چک وصول نمیشود با شخص( الف) تماس میگیرد و(الف) میگوید من با شخص( ب) اختلاف دارم در اینجا قانونا شخص( الف) مبلغ راچک باید پرداخت نماید وبعد مشکل خود را با شخص (ب) حل نماید یعنی اختلاف شخص (الف )و(ب )ربطی به شخص( ج )ندارد.
نکته: اسنادتجاری به محض صدور باید وصول شوند زیرا طبق قانون لازم الاجرا هستند.چک یک سند عادی ولی لازم الااجرا ست.
3-استقلال امضا در اسناد تجاری :صادر کننده وتمام کسانی که چک را ظهر نویسی کرده اند در قبال چک متعهد هستند و ملزم به پرداخت هستند.بطور مثال:(الف )چک را در وجه (ب) صادر میکند وب چک را ظهر نویسی کرده به ج میدهد و (ج ) ظهر نویسی کرده به (دال) میدهد در اینجا (دال )دارنده چک محسوب میشود و( الف) و (ب) و (ج) در قبال پرداخت چک مسئول و متعهدهستند.
4-وصف جایگزینی اسناد :یعنی چک جایگزین پول میشود.